Προϊόντα παθητικής πυροπροστασίας FireStop για κατασκευή πυροδιαμερισμάτων

Προϊόντα παθητικής πυροπροστασίας

βρέθηκαν 19 οικογένειες προϊόντων και 64 προϊόντα
Δεδομένου ότι η προστασία από την πυρκαγία είναι ζωτικής σημασίας για όσους είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό, την προδιαγραφή και την κατασκευή νέων και ανακαινισμένων κτιρίων, η fischer έχει αναπτύξει μια σειρά προϊόντων παθητικής πυροπροστασίας για την επιβράδυνση της εξάπλωσης φωτιάς, καπνού και τοξικών αερίων, που αυξάνουν σημαντικά την ασφάλεια ζωής του κοινού και την προστασία των κτιρίων.
cd-84f54cbff4-6zvpz