Τεχνική υποστήριξη
Αξιοπιστία fischer
Τεχνική υποστήριξη
Τεχνική υποστήριξη fischer

Στοιχεία επικοινωνίας

Η αγαπημένη μάρκα για σχεδιαστές και μηχανικούς 

  • Υποστηρίζουμε τους σχεδιαστές και τους στατικούς μηχανικούς για την αποτελεσματική εξοικονόμηση χρόνου και κόστους σε τις φάσεις της κατασκευής.
  • Ιδανικά, η συνεργασία ξεκινά από την αρχική φάση μελέτης, για παράδειγμα, στη βελτιστοποίηση και στη διαστασιολόγηση των αγκυρώσεων και στις δοκιμές εξόλκευσης.
  • Το δοκιμασμένο λογισμικό διαστασιολόγησης αγκυρώσεων fischer FiXperience είναι χρήσιμο εργαλείο σε πολλές μελετητικές εταιρείες.

Ειδικοί της fischer στο εργοτάξιο

  • Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας επιτόπου. Συμβουλεύουμε και βοηθάμε να στερεωθούν όλα σωστά. Οι δοκιμές εξόλκευσης στο εργοτάξιο παρέχουν πρόσθετη ασφάλεια. Ειδικά σε δύσκολα ή άγνωστα δομικά υλικά.
  • Δε στοχεύουμε μόνο στην ασφάλεια: Μαζί με τους πελάτες μας, επεξεργαζόμαστε τις λύσεις στερέωσης που είναι αποτελεσματικές και οικονομικές. Οι διαδικασίες τοποθέτησης βελτιστοποιούνται σύμφωνα με τη γενική πρόοδο του έργου.
  • Η εκπαίδευση που προσφέρεται στους πελάτες και στους εργαζομένους τους για την τοποθέτηση αγκυρίων παρέχει στοχευμένη τεχνική υποστήριξη για καθημερινές εφαρμογές και μεταδίδει εξειδικευμένες γνώσεις.

Αξιόπιστες λύσεις από τους ειδικούς της fischer

  • Το ίδιο ισχύει και μέσω τηλεφώνου: οι μηχανικοί και οι τεχνικοί που απαντούν στις τεχνικές ερωτήσεις έχουν πολυετή πρακτική εμπειρία και ξέρουν πώς να αξιολογούν σωστά τις απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρμογής.
  • Για τους πελάτες μας, είμαστε αξιόπιστες συνεργάτες και τηλεφωνικά όσον αφορά τα δομικά υλικά, τα φορτία, τη διαστασιολόγηση αγκυρώσεων, τα τεχνικά θέματα αγκυρώσεων, τις πιστοποιήσεις ή τα σχέδια των προϊόντων.
  • Οι ειδικοί μας απαντούν πρόθυμα και αξιόπιστα στις ερωτήσεις των πελατών σχετικά με τις προσφορές μας.
  • Τα μεγάλα έργα απαιτούν υψηλή τεχνογνωσία σε θέματα στερεώσεων. Κατόπιν αιτήματος, κάποιος ειδικός της fischer μπορεί να γίνει μόνιμο μέλος της ομάδας διοίκησης του έργου.
cd-5dccfbd9c5-6j87x