Επαγγελματική και ασφαλής αποκατάσταση στερεώσεων διπλής τοιχοποίας και μαρμάρινης πρόσοψης

Στηρίγματα διπλής τοιχοποιίας / μαρμάρινης πρόσοψης

Η έντονα διαβρωτική ατμόσφαιρα σε αστικούς και βιομηχανικούς οικισμούς και κοντά στη θάλλασα προκαλεί διάβρωση των αγκυρίων σε κτιρία με εξωτερική διπλή τοιχοποιία ή με μαρμάρινη πρόσοψη. Τα στηρίγματα διπλής τοιχοποιίας / μαρμάρινης πρόσοψηςfischer παρέχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για την ανακαίνιση και την ενίσχυση των προσόψεων κτιρίων. Τα στηρίγματα VBS-Μ και VBS 8 παρέχουν κρυφές στερεώσεις πρόσοψης σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 1053, DIN EN 845/846 και DIN 18515.
cd-84f54cbff4-8tlhm