Ασφαλείς στερεώσεις ικριωμάτων πρόσοψης (σκαλωσιών), περγκολών και κρεμαστών αντικειμένων

Στηρίγματα σκαλωσιών / βιδοθηλιές

sc10-cd-2