Στηρίγματα για εύκολη στερέωση κασών πορτών και παραθύρων

Στηρίγματα πλαισίων (κουφωμάτων)

Για τη στερέωση των κουφωμάτων απαιτούνται ειδικά βύσματα και βίδες. Τα στηρίγματα κουφωμάτων fischer είναι σχεδιασμένα για εύκολες, στιβαρές και, πάνω από όλα, γρήγορες και οικονομίες στερεώσεις. Οι τσιμεντόβιδες fischer FFS και FFSZ είναι ειδικές βίδες για οικονομική στερέωση κουφωμάτων, τα στηρίγματα πλαισίων fischer F-S είναι κατάλληλα για εύκολη στερέωση σε απόσταση. Τα μεταλλικά στηρίγματα πλασίων fischer F-M, είναι πιστοποιημένα για αντοχή σε φωτιά κλάσης R120 και άρα ιδανικά για στερέωση πυράντοχων πορτών και παραθύρων.
cd-84f54cbff4-krrdm