Στηρίγματα για εύκολη στερέωση κασών πορτών και παραθύρων

Στηρίγματα πλαισίων (κουφωμάτων)

cd-5dccfbd9c5-6j87x