Νάιλον βύσμα με βίδα για εύκολη στερέωση κασών πορτών και παραθύρων

Στήριγμα πλαισίων F-S

Το στήριγμα πλαισίων F-S είναι ένα ειδικό αγκύριο για εύκολη στερέωση σε απόσταση κασών κουφωμάτων. Πρόκειται για νάιλον βύσμα με γαλβανισμένη βίδα με φρεζάτο κεφάλι σταυρός. Το F-S είναι σχεδιασμένο για γρήγορη περαστή στερέωση. Όταν η βίδα σφίγγει, ο υαλοενισχυμένος πλαστικός κώνος ανεβαίνει στο χιτώνιο το οποίο εκτονώνεται στο τοίχωμα της τρύπας. Έτσι παρέχει εύκολη τοποθέτηση σε συμπαγή και κοίλα δομικά υλικά.
Προϊόν(τα)Λήψη δεδομένων εικόνας

Προϊόν(τα)

5 Προϊόν(τα)
Διάμετρος τρύπας
Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης
Μήκος αγκυρίου
Μέγ. πάχος στοιχείου που στερεώνεται
Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση
Μέγ. ροπή τοποθέτησης
Προβολή 5 από 5 παραλλαγές(ή)

Πλεονεκτήματα / Περιγραφή προϊόντος

Εφαρμογές και πιστοποιητικά

Οδηγίες τοποθέτησης

Έγγραφα για λήψη

Παρελκόμενα συστήματος

cd-5ccb697b6d-lqvv7