Κωδ. είδ. 539608

fischer FiPW-E2 Πυράντοχη ταινία (25m)

Κορυφαία χαρακτηριστικά
  • Ρολό 25 μέτρων- εύκολο να κοπεί στο μέγεθος για διάφορες διαμέτρους σωλήνων.
  • Αποδοτικό και αποτελεσματικό για τη σφράγιση ανοιγμάτων σωλήνων σε δάπεδα και τοίχους.
  • Δεν απαιτείται μηχανική στερέωση.
  • Οικονομική λύση.

Πλεονεκτήματα / Περιγραφή προϊόντος

Εφαρμογές και πιστοποιητικά

Οδηγίες τοποθέτησης

Τεχνικά στοιχεία

Έγγραφα για λήψη

sc10-cd-2