Για υψηλές απαιτήσεις. Ισχυρό και ευέλικτο.

Εκτονούμενο αγκύριο FAZ II Plus

Το εκτονούμενο αγκύριο fischer FAZ II Plus είναι μεταλλικό αγκύριο για τις υψηλότερες απαιτήσεις με μεγάλες αντοχές σε εφελκυσμό και ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στερέωσης μεγάλων φορτίων σε ρηγματωμένο σκυρόδεμα. Το FAZ II Plus είναι ευκολότερο και πιο γρήγορο στην τοποθέτηση γιατί δε χρειάζεται καθάρισμα της τρύπας (M8-M24). Το δοκιμασμένο και πιστοποιημένο δαχτυλίδι εκτόνωση μεταφέρει με ασφάλεια τα φορτία στο σκυρόδεμα για άμεση εφαρμογή φορτίων και υψηλή φέρουσα ικανότητα ακόμη και σε εφαρμογές με δυναμικά φορτία. Είναι ιδανικό για αγκύρωση κιγκλιδωμάτων, σχαρών καλωδίων, μηχανημάτων και για εφαρμογές με δυναμικά φορτία, όπως ανελκυστήρες, μεταφορικές ταινίες και αντλίες.
cd-84f54cbff4-krrdm