Για υψηλές απαιτήσεις. Ισχυρό και ευέλικτο.

Εκτονούμενο αγκύριο FAZ II Plus

sc10-cd-1