Χιτώνιο αγκύρωσης εσωτερικού σπειρώματος για προσωρινές στερεώσεις σε σκυρόδεμα

Χιτώνιο αγκύρωσης εσωτερικού σπειρώματος RG M I

Το χιτώνιο αγκύρωσης εσωτερικού σπειρώματος RG M I είναι κατάλληλο για χρήση με αμπούλες ρητίνης fischer RSB και RM II και χημικά αγκύρια FIS SB, FIS EM Plus, FIS EB II, FIS V Plus, FIS VL και FIS P Plus σε σκυρόδεμα. Το μετρικό εσωτερικό σπείρωμα επιτρέπει τη χρήση συμβατικών μετρικών βιδών ή ντιζών. Το RG M I είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για αφαιρούμενης και προσωρινές στερεώσεις τόσο εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Πρέπει να ακολουθούνται οι τεχνικές οδηγίες των πιστοποιήσεων.
Προϊόν(τα)Λήψη δεδομένων εικόνας

Προϊόν(τα)

Φίλτρο
Φίλτρο
Εγκρίσεις / Πιστοποιήσεις
12 Προϊόν(τα)
Διάμετρος τρύπας
Σπείρωμα
Scale parts mortar
τεμάχια / συσκευασία
Γραμμωτός κωδικός (Bar code)
Υπόμνημα = Με πιστοποίηση = Χωρίς πιστοποίηση
Προβολή 12 από 12 παραλλαγές(ή)

Πλεονεκτήματα / Περιγραφή προϊόντος

Εφαρμογές και πιστοποιητικά

Οδηγίες τοποθέτησης

Έγγραφα για λήψη

Παρελκόμενα συστήματος

cd-558b44897d-knzkn