Υποστήριξη ΒΙΜ

Περισσότερο από ένα απλό μοντέλο

Υποστήριξη ΒΙΜ

Επιταχύνετε τον σχεδιασμό και την κατασκευή του έργου σας

Η μοντελοποίηση πληροφοριών κτιρίου (BIM) ως διαδικασία δημιουργίας, διαχείρισης και χρήσης ψηφιακών σχεδίων ενός κτιρίου μπορεί να είναι μια πρόκληση. Η υποστήριξη BIM που σας παρέχουμε θα σας βοηθήσει να έχετε τον έλεγχο αυτών των διαδικασιών και να αξιοποιήσετε στο έπακρο το BIM: Μειώστε το κόστος βελτιώνοντας τη ροή πληροφοριών καθώς και την ποιότητα – από τη μελέτη και την κατασκευή έως τη χρήση και τη συντήρηση του κτιρίου.

Ανυπομονούμε να σας υποστηρίξουμε στα έργα σας.
Στείλτε τις ερωτήσεις σας στο technical@fischer.gr.

fischer BIM

Υποστήριξη ΒΙΜ που παρέχουμε

Σχεδιασμός από τον μελετητή

Όλα τα σχετικά με τον έργο προϊόντα fischer είναι διαθέσιμα με τα βασικά χαρακτηριστικά BIM, επιτρέποντας την ενσωμάτωσή τους στον σχεδιασμό και την ψηφιακή παρουσίασή τους. Είναι διαθέσιμα στο Κλασσικό επίπεδο υποστήριξης BIM δωρεάν.

Τρισδιάστατη σάρωση, υπάρχουσα κατάσταση σε ΒΙΜ

Στις μελέτες έργων ανακατασκευής ή επέκτασης, οι τρισδιάστατες μετρήσεις είναι ιδανική βάση για ακριβή μοντελοποίηση για εξοικονόμηση κόστους αργότερα στην υλοποίηση του έργου. Η fischer παρέχει πλήρεις υπηρεσίες τρισδιάστατης (3D) σάρωσης, συμπεριλαμβανομένων αναλύσεων νέφους σημείων και τεκμηρίωσης υπάρχουσας κατάστασης (as-built).

Σχεδιασμός ΒΙΜ

Από την αρχική ιδέα έως το μέγιστο επίπεδο λεπτομερούς μοντελοποίησης (LOD 500), παρέχουμε συνεχή υποστήριξη σε κάθε στάδιο σχεδιασμού για να διασφαλίσουμε μια ομαλή ροή BIM. Από τις μεταλλικές ή χημικές αγκυρώσεις μέχρι τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα και τους σκελετούς προσόψεων κτιρίων.

Υποστήριξη ΒΙΜ στο έργο

Η ακριβής τοποθέτηση των αγκυρώσεων ή των διαφόρων υλικών του έργου είναι ευκολότερη υποστήριξη του BIM στο εργοτάξιο. Τα προϊόντα προβάλλονται στο τρισδιάστατο μοντέλο στο εργοτάξιο με μεγάλη ακρίβεια και δυνατότητα τελικών ρυθμίσεων στο εργοτάξιο.

Επισκόπηση επιπέδων υποστήριξης ΒΙΜ


Αρχική μελέτη Παροχή τρισδ. μοντέλων Αναλυτική μελέτη Πλήρης μοντελοποίηση

Τρισδιάστατη σάρωση

Υποστήριξη ΒΙΜ στο εργοτάξιο Υπάρχουσα κατάσταση σε ΒΙΜ Κόστος
Κλασσικό επίπεδο υποστήριξης

x

x


Δωρεάν

Προχωρημένο επίπεδο υποστήριξης

x

x

x

x
Εξαρτάται από το έργο
Προχωρημένο επίπεδο υποστήριξης

x

x

x

x

x

x

x

Εξαρτάται από το έργο
cd-558b44897d-xz2c8