Βιβλιοθήκη σχεδίων CAD προϊόντων

Άμεση ενσωμάτωση

Μπορείτε να εισάγετε τα σχέδια CAD των προϊόντων fischer κατευθείαν στο σχεδιαστικό σας πρόγραμμα CAD. Υποστηρίζουμε όλα τα γνωστά σχεδιαστικά πρόγραμμα και τις διάφορες εκδόσεις τους. Όπως για παράδειγμα:

VectorWorks, TurboCAD, TopSolid, SolidWorks, Solid Edge, ProEngineer Wildfire, OneSpaceDesigner, Mechanical Desktop, Inventor, CATIA, AutoCAD, AutoCAD Architecture, Architectural Desktop κλπ.

Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κέντρο λήψεων (download centre). Για μεμονωμένα σχέδια ή όλα μαζί σε ένα αρχείο zip,)

Προς βιβλιοθήκη σχεδίων CAD προϊόντων

Πώς λειτουργεί:

  • Το σχέδιο CAD μπορεί να δημιουργηθεί και να αποθηκευτεί στο κέντρο λήψεων (download centre). Εναλλακτικά, μπορεί να εισαχθεί κατευθείαν στο σχεδιαστικό σας πρόγραμμα CAD με την επιλογή "Directly insert in:" (Απευθείας εισαγωγή σε:) και στη συνέχεια κάνοντας κλικ στο "Click2CAD".
  • Μπορείτε να συγκεντρώσετε προσωρινά όλα τα αρχεία προς λήψη στο κέντρο λήψεων (download centre). Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο με τη δισκέτα τα αποθηκεύετε στον υπολογιστή σας.

Τριδιάστατη (3D) ή διδιάστατη (2D) έκδοση; Εσείς επιλέγετε!

  • Επιλέξτε διδιάστατη (2D) ή τριδιάστατη (3D) έκδοση από το σχετικό μενού.
  • Μπορείτε τα επιλέξετε την μορφή αρχείου CAD, και να δημιουργήσετε το σχέδιο CAD κάνοντας κλικ στο "Generate" (Δημιουργία).
  • Είναι διαθέσιμες όλες οι τυπικές μορφές αχρείου όπως DWG, JPG, BMP, DXF, VRML, TIF, SAT ...  σε τριδιάστατες (3D) εκδόσεις ή JPG, PNG,TIF... και πολλές άλλες σε διδιάστατες (2D) εκδόσεις.
  • Το σχέδιο CAD μπορεί να δημιουργηθεί και να αποθηκευτεί στο κέντρο λήψεων (download centre). Εναλλακτικά, μπορεί να εισαχθεί κατευθείαν στο σχεδιαστικό σας πρόγραμμα CAD με την επιλογή "Directly insert in:" (Απευθείας εισαγωγή σε:) και στη συνέχεια κάνοντας κλικ στο "Click2CAD".

Λειτουργία αναζήτησης

Βρείτε το προϊόν που θέλετε εύκολα και γρήγορα με τη νέα λειτουργία αναζήτησης σχεδίων CAD.
Μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

  • Επιλέξτε στο μενού αριστερά την ομάδα προϊόντων και στη συνέχεια το προϊόν που θέλετε.
  • Αν γνωρίζετε τον κωδικό είδους, μπορεί να το αναζητήσετε εισάγοντας τον στο σχετικό πεδίο πάνω δεξιά.

Μπορείτε να επιλέξετε το σχετικό σχέδιο CAD κάνοντας κλικ στον κύβο στη στήλη data (δεδομένα) ή στην εικόνα του προϊόντος.

sc93-delivery-2