Αλλαγή ονομασίας προϊόντων

Ανοξείδωτα προϊόντα

Παγκόσμια εναρμόνιση

Ο όμιλος εταιρειών fischer απλοποιεί την ονομασία των ανοξείδωτων προϊόντων του σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή εναρμόνιση. Η fischer θα ευθυγραμμίζει τις ονομασίες των ανοξείδωτων προϊόντων της με τις κατηγορίες αντοχής στη διάβρωση που περιλαμβάνονται στο πρότυπο EN 1993-1-4.

Κατηγορία αντοχής στη διάβρωση III

Τα ανοξείδωτα προϊόντα κατηγορίας αντοχής στη διάβρωση III θα επισημαίνονται με R (Resistant = ανθεκτικό). Αυτά τα ανοξείδωτα προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ξηρούς εσωτερικούς χώρους, σε εξωτερικούς χώρους (συμπεριλαμβανομένων βιομηχανικών και παραθαλάσσιων περιβαλλόντων) και σε εσωτερικούς χώρους με μόνιμη υγρασία.

Παράδειγμα εκτονούμενου αγκυρίου:

501403 FAZ II 10/10 A4 → 501403 FAZ II 10/10 R

Κατηγορία αντοχής στη διάβρωση V

Τα ανοξείδωτα προϊόντα κατηγορίας αντοχής στη διάβρωση V θα επισημαίνονται με HCR (High Corrosion Resistant = υψηλής αντοχής στην διάβρωση). Αυτά τα ανοξείδωτα προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δυσμενέστερα περιβάλλοντα από αυτά της
κατηγορίας αντοχής διάβρωσης III και σε περιβάλλοντα ιδιαίτερα έντονης διάβρωσης (π.χ. υποβρύχια ή σε επαφή με θαλασσινό νερό ή σε χλωριούχα περιβάλλοντα εσωτερικών πισινών ή περιβάλλοντα με χημική ρύπανση).

Παράδειγμα εκτονούμενου αγκυρίου:

501430 FAZ II 10/10 C → 501430 FAZ II 10/10 HCR

Όλες οι πληροφορίες με μια ματιά!

Συνοψίσαμε όλες τις πληροφορίες για της αλλαγή ονομασίας των ανοξείδωτων προϊόντων σε ένα φυλλάδιο σε μορφή PDF.

Λήψη φυλλαδίου

Ποια προϊόντα fischer επηρεάζονται;

The designation change of name will be reflected in the complete product range and starts with the following product families:
Εκτονούμενα αγκύρια FAZ II, FBN II, FXA, αγκύρια υψηλής απόδοσης FH II, αγκύρια υποσκαφής FZA, κοχλίες αγκύρωσης FIS A και RG M και χιτώνια εσωτερικού σπειρώματος RGM I.
λα τα τεχνικά στοιχεία, οι κωδικοί είδους και η γνωστή ποιότητα fischer παραμένουν αμετάβλητα.

sc93-delivery-1