Στηρίγματα διπλής τοιχοποιίας / μαρμάρινης πρόσοψης

Επαγγελματική και ασφαλής αποκατάσταση στερεώσεων διπλής τοιχοποίας και μαρμάρινης πρόσοψης


Βρέθηκαν 3 οικογένειες προϊόντων και 22 προϊόντα

Βρέθηκαν 3 οικογένειες προϊόντων και 22 προϊόντα

Στήριγμα διπλής τοιχοποιίας / μαρμάρινης πρόσοψης VBS-M

Στήριγμα διπλής τοιχοποιίας / μαρμάρινης πρόσοψης VBS-M

Αποκατάσταση στερεώσεων διπλής τοιχοποιίας / μαρμάρινης πρόσοψης
Προβολή 14 προϊόντων
Στήριγμα διπλής τοιχοποιίας VBS 8

Στήριγμα διπλής τοιχοποιίας VBS 8

Αποκατάσταση στερεώσεων διπλής τοιχοποιίας
Προβολή 5 προϊόντων
Προβλήθηκαν 3 από 3 οικογένειες προϊόντων

Στηρίγματα διπλής τοιχοποιίας / μαρμάρινης πρόσοψης

Επαγγελματική και ασφαλής αποκατάσταση στερεώσεων διπλής τοιχοποίας και μαρμάρινης πρόσοψης

Η έντονα διαβρωτική ατμόσφαιρα σε αστικούς και βιομηχανικούς οικισμούς και κοντά στη θάλλασα προκαλεί διάβρωση των αγκυρίων σε κτιρία με εξωτερική διπλή τοιχοποιία ή με μαρμάρινη πρόσοψη. Τα στηρίγματα διπλής τοιχοποιίας / μαρμάρινης πρόσοψηςfischer παρέχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για την ανακαίνιση και την ενίσχυση των προσόψεων κτιρίων. Τα στηρίγματα VBS-Μ και VBS 8 παρέχουν κρυφές στερεώσεις πρόσοψης σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 1053, DIN EN 845/846 και DIN 18515.

sc93-delivery-1