Νοβοπανόβιδες Power-Fast

Πιστοποιημένες ποιοτικές νοβοπανόβιδες με γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση


Βρέθηκαν 7 οικογένειες προϊόντων και 436 προϊόντα

Βρέθηκαν 7 οικογένειες προϊόντων και 436 προϊόντα

Νοβοπανόβιδα Power-Fast FPF-ST ..P

Νοβοπανόβιδα Power-Fast FPF-ST ..P

Ημίπαση νοβοπανόβιδα με φρεζάτο κεφάλι με υποδοχή αστέρι ΤΧ
Προβολή 127 προϊόντων
Νοβοπανόβιδα Power-Fast FPF-ST ..F

Νοβοπανόβιδα Power-Fast FPF-ST ..F

Ολόπαση νοβοπανόβιδα με φρεζάτο κεφάλι με υποδοχή αστέρι ΤΧ
Προβολή 40 προϊόντων
Νοβοπανόβιδα Power-Fast FPF-SZ ..P

Νοβοπανόβιδα Power-Fast FPF-SZ ..P

Ημίπαση νοβοπανόβιδα με φρεζάτο κεφάλι με υποδοχή σταυρός PZ
Προβολή 118 προϊόντων
Νοβοπανόβιδα Power-Fast FPF-SZ ..F

Νοβοπανόβιδα Power-Fast FPF-SZ ..F

Ολόπαση νοβοπανόβιδα με φρεζάτο κεφάλι με υποδοχή σταυρός PZ
Προβολή 110 προϊόντων
Νοβοπανόβιδα Power-Fast FPF-PT ..P

Νοβοπανόβιδα Power-Fast FPF-PT ..P

Ημίπαση νοβοπανόβιδα με κεφάλι ψωμάκι με υποδοχή αστέρι TX
Προβολή 1 προϊόντων
Νοβοπανόβιδα Power-Fast FPF-PT ..F

Νοβοπανόβιδα Power-Fast FPF-PT ..F

Ολόπαση νοβοπανόβιδα με κεφάλι ψωμάκι με υποδοχή αστέρι TX
Προβολή 31 προϊόντων
Νοβοπανόβιδα Power-Fast FPF-LZ ..F

Νοβοπανόβιδα Power-Fast FPF-LZ ..F

Ολόπαση νοβοπανόβιδα με φεζάτο πομπέ κεφάλι με υποδοχή σταυρός PZ
Προβολή 9 προϊόντων
Προβλήθηκαν 7 από 7 οικογένειες προϊόντων

Νοβοπανόβιδες Power-Fast

Πιστοποιημένες ποιοτικές νοβοπανόβιδες με γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση

The fischer chipboard screw Power-Fast FPF is a universal chipboard screw that is suitable for work in hardwood as well as in the usual softwood. fischer offers an extensive assortment for different head, drive, material and coating variants. The European Technical Approval guarantees added safety. The Power-Fast is particularly easy to screw in without pre-drilling thanks to the thread shape and high-performance easy-glide coating. This ensures that less force and battery power are required. The optimised head geometry enables perfect work. The chipboard screw Power-Fast FPF is ideal for the securing and attachment of wooden elements, plankings, and skirting as well as the securing of door and furniture fittings.

sc93-delivery-1