Στηρίγματα σκαλωσιών

Ασφαλείς στερεώσεις σκαλωσιών (ικριωμάτων)


Βρέθηκαν 4 οικογένειες προϊόντων και 24 προϊόντα

Βρέθηκαν 4 οικογένειες προϊόντων και 24 προϊόντα

Βιδοθηλιά GS 12

Βιδοθηλιά GS 12

Για στερέωση σκαλωσιών
Προβολή 11 προϊόντων
Νάιλον βύσμα S 14 ROE

Νάιλον βύσμα S 14 ROE

Για στερέωση σκαλωσιών σε μπετόν και συμπαγές τούβλο
Προβολή 8 προϊόντων
Νάιλον βύσμα S 16 H R

Νάιλον βύσμα S 16 H R

Για στερέωση σκαλωσιών σε διάτρητο τούβλο και πορομπετόν
Προβολή 3 προϊόντων
Βιθοδηλιά FI G 12

Βιθοδηλιά FI G 12

Με μετρικό σπείρωμα M12 για στερέωση σκαλωσιών
Προβολή 2 προϊόντων
Προβλήθηκαν 4 από 4 οικογένειες προϊόντων

Στηρίγματα σκαλωσιών

Ασφαλείς στερεώσεις σκαλωσιών (ικριωμάτων)

sc93-delivery-2