Εικόνα κατηγορίας προϊόντων
Εικόνα εφαρμογής
1   1

Κρίκος περικόχλιο RI

Κρίκος περικόχλιο για στερεώσεις με ντίζες

Κρίκος περικόχλιο fischer RI για στερεώσεις με ντίζες. Λόγω του μετρικού εσωτερικού σπειρώματος, το περικόχλιο μπορεί να συνδυαστεί με πλήθος ντιζών για χημικές αγκυρώσεις. Είναι κατάλληλος για στερεώσεις σχοινιών, αλυσίδων και κρεμαστών καλαθιών. Σε συνδυασμό με ντίζα και χημικό αγκύριο να χρησιμοποιηθεί σε ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα και σε συμπαγή και κοίλα δομικά υλικά.

Περιγραφή προϊόντος

Πλεονεκτήματα
 • Το μετρικό εσωτερικό σπείρωμα παρέχει. Ο κρίκος περικόχλιο μπορεί να συνεργαστεί με εκτονούμενα αγκύρια ή ντίζες χημικών αγκυρίων π.χ. FH II, FHB II-A, RG M, FZA, FBN II, FAZ II, FIS A

Διαθέσιμα προϊόντα


6 Βρέθηκαν προϊόντα

6 Βρέθηκαν προϊόντα

Προϊόν
Κατάλληλο για
Διάμετρος κρίκου
Συνολικό ύψος
Περιεχόμενα
Κωδ. είδ. 080840

20

36

Κωδ. είδ. 091577

20

36

1 x κρίκος περικόχλιο RI M 8 με ετικέτα

Κωδ. είδ. 080842

25

45

Κωδ. είδ. 091578

25

45

1 x κρίκος περικόχλιο RI M 10 με ετικέτα

Κωδ. είδ. 080844

30

53

Κωδ. είδ. 091579

30

53

1 x κρίκος περικόχλιο RI M 12 με ετικέτα

Προβολή 6 από 6 προϊόντα
0

Εφαρμογές και πιστοποιήσεις

Εφαρμογές
 • Σχοινιά
 • Αλυσίδες
 • Φωτισμός
 • Σχοινιά ρούχων
 • Κρέμασμα καλαθιών
Δομικά υλικά
Ανάλογα με το αγκύριο που χρησιμοποιείται μπορεί να εφαρμοστεί σε :
 • Σκυρόδεμα, ραγισμένα και μη ραγισμένα
 • Μασίφ και διάτρητο τούβλο.
* Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τα δομικά υλικά στα έγγραφα.

Οδηγίες τοποθέτησης

Λειτουργικότητα
 • Ο κρίκος περικόχλιο πρέπει να χρησιμοποιείται με ντίζες με σπείρωμα.
 • Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του μπορείτε να βρείτε στα κεφάλαια "Χάλυβες αγκύρωσης υψηλής απόδοσης" και "Χημικές στερεώσεις". Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παράδειγμα τα ακόλουθα αγκύρια: FHB II, RG M, FZA, FAZ II, FIS A.
 • Δεν είναι κατάλληλο για κούνιες, αιώρες κλπ.
Εικόνα οδηγιών τοποθέτησης 1
Εικόνα οδηγιών τοποθέτησης 1
Εικόνα οδηγιών τοποθέτησης 1
Εικόνα οδηγιών τοποθέτησης 1
Εικόνα οδηγιών τοποθέτησης 1

Έγγραφα για λήψη

Πρόσθετα έγγραφα

sc93-delivery-1