Στερέωση σε θερμοπρόσοψη

Απευθείας στερέωση σε θερμοπρόσοψη, χωρίς θερμογέφυρες


Βρέθηκαν 2 οικογένειες προϊόντων και 6 προϊόντα

Βρέθηκαν 2 οικογένειες προϊόντων και 6 προϊόντα

Βύσμα μόνωσης FID

Βύσμα μόνωσης FID

Στερεώσεις χωρίς θερμογέφυρες πάνω σε θερμοπρόσοψη
Προβολή 4 προϊόντων
Ντιζοστρίφωνο μόνωσης FID-R

Ντιζοστρίφωνο μόνωσης FID-R

Στερεώσεις στηργιμάτων υδρορροών χωρίς θερμογέφυρες πάνω σε θερμοπρόσοψη
Προβολή 2 προϊόντων
Προβλήθηκαν 2 από 2 οικογένειες προϊόντων

Στερέωση σε θερμοπρόσοψη

Απευθείας στερέωση σε θερμοπρόσοψη, χωρίς θερμογέφυρες

Συχνά, πρέπει να τοποθετηθούν ελαφριά αντικείμενα, όπως γραμματοκιβώτια, φωτιστικά ή ανιχνευτές κίνησης, σε τοίχους με θερμοπρόσοσψη. Η fischer έχει αναπτύξει απλές και οικονομικές λύσεις στα στερεώσεις απευθείας στη θερμοπρόσοψη, χωρίς θερμογέφυρες.

sc93-delivery-2