Στηρίγματα με θερμοδιακοπή TherMax 8 και 10

Στερεώσεις με θερμοδιακοπή πίσω από θερμοπρόσοψη


Βρέθηκαν 2 οικογένειες προϊόντων και 42 προϊόντα

Βρέθηκαν 2 οικογένειες προϊόντων και 42 προϊόντα

Στήριγμα με θερμοδιακοπή TherMax 8

Στήριγμα με θερμοδιακοπή TherMax 8

Στερεώσεις με θερμοδιακοπή πίσω από θερμοπρόσοψη
Προβολή 12 προϊόντων
Στήριγμα με θερμοδιακοπή TherMax 10

Στήριγμα με θερμοδιακοπή TherMax 10

Στερεώσεις με θερμοδιακοπή πίσω από θερμοπρόσοψη
Προβολή 30 προϊόντων
Προβλήθηκαν 2 από 2 οικογένειες προϊόντων

Στηρίγματα με θερμοδιακοπή TherMax 8 και 10

Στερεώσεις με θερμοδιακοπή πίσω από θερμοπρόσοψη

Τα στηρίγματα με θερμοδιακοπή fischer TherMax 8 και 10 παρέχουν λύσεις στερέωσης χωρίς θερμογέφυρες πίσω από θερμοπρόσοψη και μη φέροντα στρώματα. Η ντίζα διαθέτει ειδικό κώνο υαλοενισχιμένου πολυαμιδίου, ο οποίος τοποθετείται γρήγορα μέσα από τον σοβά στην πολυστερίνη χωρίς ειδικό εργαλείο. Τα στηρίγματα είναι ρυθμιζόμενα για εύκολη τοποθέτηση. Είναι κατάλληλα για στερέωση αντικειμένων μεσαίου βάρους, όπως φωτιστικά, γραμματοκιβώτια και καλώδια αλεξικέραυνων σε σκυρόδεμα, πορομπετόν, διάτρητο και συμπαγές τούβλο.

sc93-delivery-2