Στερέωση πίσω από θερμοπρόσοψη

Ασφαλείς στερεώσεις πίσω από θερμοπρόσοψη, χωρίς θερμογέφυρες


Βρέθηκαν 5 οικογένειες προϊόντων και 50 προϊόντα

Βρέθηκαν 5 οικογένειες προϊόντων και 50 προϊόντα

Στήριγμα με θερμοδιακοπή TherMax 8

Στήριγμα με θερμοδιακοπή TherMax 8

Στερεώσεις με θερμοδιακοπή πίσω από θερμοπρόσοψη
Προβολή 12 προϊόντων
Στήριγμα με θερμοδιακοπή TherMax 10

Στήριγμα με θερμοδιακοπή TherMax 10

Στερεώσεις με θερμοδιακοπή πίσω από θερμοπρόσοψη
Προβολή 29 προϊόντων
Στήριγμα με θερμοδιακοπή TherMax 12

Στήριγμα με θερμοδιακοπή TherMax 12

Πιστοποιημένες στερεώσεις με θερμοδιακοπή πίσω από θερμοπρόσοψη
Προβολή 3 προϊόντων
Στήριγμα με θερμοδιακοπή TherMax 16

Στήριγμα με θερμοδιακοπή TherMax 16

Πιστοποιημένες στερεώσεις με θερμοδιακοπή πίσω από θερμοπρόσοψη
Προβολή 3 προϊόντων
Παρελκόμενα TherMax 12/16

Παρελκόμενα TherMax 12/16

Προβολή 3 προϊόντων
Προβλήθηκαν 5 από 5 οικογένειες προϊόντων

Στερέωση πίσω από θερμοπρόσοψη

Ασφαλείς στερεώσεις πίσω από θερμοπρόσοψη, χωρίς θερμογέφυρες

Τα στηρίγματα με θερμοδιακοπή fischer TherMax παρέχουν λύσεις στερέωσης πίσω από θερμοπρόσοψη χωρίς θερμογέφυρες. Η ντίζα διαθέτει ειδικό κώνο υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου, ο οποίος τοποθετείται μέσα από τον σοβά στην πολυστερίνη χωρίς ειδικό εργαλείο. Ο ειδικός κώνος διακόπτει τη θερμογέφυρα. Είναι ρυθμιζόμενα και κατάλληλα για στερεώσεις πίσω από θερμοπρόσοψη και μη φέροντα στρώματα πάχους 45 έως 290 χιλιοστών. Τα στηρίγματα με θερμοδιακοπή fischer TherMax 8 και 10 είναι κατάλληλα για στερέωση αντικειμένων μεσαίου βάρους, όπως φωτιστικά, γραμματοκιβώτια και καλώδια αλεξικέραυνων. Τα στηρίγματα με θερμοδιακοπή fischer TherMax 12 και 16 είναι κατάλληλα για στερέωση βαριών αντικειμένων, όπως τέντες, μονάδες κλιματισμού και δορυφορικές κεραίες σε σκυρόδεμα, πορομπετόν, διάτρητο και συμπαγές τούβλο.

sc93-delivery-2