Στηρίγματα σε θερμοπρόσοψη

Ασφαλείς στερεώσεις σε τοίχους με θερμοπρόσοψη χάρη στα ειδικά στηρίγματα fischer


Βρέθηκαν 6 οικογένειες προϊόντων και 53 προϊόντα

Βρέθηκαν 6 οικογένειες προϊόντων και 53 προϊόντα

Στήριγμα με θερμοδιακοπή TherMax 8

Στήριγμα με θερμοδιακοπή TherMax 8

Στερεώσεις με θερμοδιακοπή πίσω από θερμοπρόσοψη
Προβολή 12 προϊόντων
Στήριγμα με θερμοδιακοπή TherMax 10

Στήριγμα με θερμοδιακοπή TherMax 10

Στερεώσεις με θερμοδιακοπή πίσω από θερμοπρόσοψη
Προβολή 29 προϊόντων
Στήριγμα με θερμοδιακοπή TherMax 12

Στήριγμα με θερμοδιακοπή TherMax 12

Πιστοποιημένες στερεώσεις με θερμοδιακοπή πίσω από θερμοπρόσοψη
Προβολή 3 προϊόντων
Στήριγμα με θερμοδιακοπή TherMax 16

Στήριγμα με θερμοδιακοπή TherMax 16

Πιστοποιημένες στερεώσεις με θερμοδιακοπή πίσω από θερμοπρόσοψη
Προβολή 3 προϊόντων
Βύσμα μόνωσης FID

Βύσμα μόνωσης FID

Στερεώσεις χωρίς θερμογέφυρες πάνω σε θερμοπρόσοψη
Προβολή 4 προϊόντων
Ντιζοστρίφωνο μόνωσης FID-R

Ντιζοστρίφωνο μόνωσης FID-R

Στερεώσεις στηργιμάτων υδρορροών χωρίς θερμογέφυρες πάνω σε θερμοπρόσοψη
Προβολή 2 προϊόντων
Προβλήθηκαν 6 από 6 οικογένειες προϊόντων

Στηρίγματα σε θερμοπρόσοψη

Ασφαλείς στερεώσεις σε τοίχους με θερμοπρόσοψη χάρη στα ειδικά στηρίγματα fischer

Η στερέωση αντικειμένων πάνω σε και πίσω από πλάκες θερμοπρόσοψης απαιτεί ειδικές λύσεις. Πρέπει να αποφεύγονται οι θερμογέφυρες και τα φορτία να μεταφέρονται σε ασφάλεια στα φέροντα δομικά υλικά. Τα ελαφρία φορτία μπορούν να στερεωθούν απευθείας πάνω στη θερμοπρόσοψη με χρήση ειδικού βύσματος. Για στερεώσεις μεσαίων φορτίων είναι ιδανικά τα αγκύρια με θερμοδιακοπή TherMax 8 και 10. Για στερεώσεις μεγάλων φορτίων, τα οποία επίσης εκτίθενται σε μεγάλες ανεμοπιέσεις, τις καλύτερες λύσεις παρέχουν τα αγκύρια με θερμοδιακοπή TherMax 12 και 16, που αγκυρώνονται με ασφάλεια με χημικά βύσματα.

sc93-delivery-2