Ντιζοστρίφωνα


Βρέθηκαν 1 οικογένειες προϊόντων και 5 προϊόντα

Βρέθηκαν 1 οικογένειες προϊόντων και 5 προϊόντα

Ντιζοστρίφωνο STSR

Ντιζοστρίφωνο STSR

Ντιζοστρίφωνο με διπλό σπείρωμα για στερέωση φωτοβολταϊκών σε βιομηχανικές στέγες ή κεραμοσκεπές με ξύλινη φέρουσα κατασκευή, σκυρόδεμα ή τούβλο.
Προβολή 5 προϊόντων
Προβλήθηκαν 1 από 1 οικογένειες προϊόντων

Ντιζοστρίφωνα

sc93-delivery-1