Πυροφραγή αεριζόμενων προσόψεων FFB VS

Σχεδιασμένη να διογκώνεται σε περίπτωση φωτιάς και να αποτρέπει τη μετάδοσή της μέσω του διάκενου μεταξύ πρόσοψης και κτιρίου.

Η πυρογραφή FFB-VS είναι αποτελείται από πετροβάμβακα και έχει διογκούμενη ταινία γραφίτη κολλημένη στην εξωτερική επιφάνεια. Η διογκούμενη ταίνία γραφίτη είναι τυλιγμένη με ανθεκτικό αυτοκόλλητο φύλλο πολυαιθυλενίου για προστασία από το νερό. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει διάκενο αερισμού 25 και 50 mm, που επιτρέπει τη ροή αέρα και υγρασίας πίσω από την πρόσοψη. Σε συνθήκες πυρκαγιάς διαστέλλεται οριζόντια και κλείνει το διάκενο και να αποτρέψει τη διέλευση της φωτιάς.

Περιγραφή προϊόντος

Πλεονεκτήματα
 • Δομιμασμένσ για αντοχή σε φωτιά μέχρι 120 λεπτά και μόνωση μέχρι 90 λεπτά με εφαρμογή συνθηκών φωτιά και πίεσης κατά τα πρότυπα EN 1363-1: 2012 και ASFP TDG19: 2014 - Πυρογραφές ανοικτών διάκενων.
 • Κατάλληλο σφράγιση διάκενου εξαερισμού 25 & 50 mm.
 • Διάκενα έως 450 mm
 • Δεν περιέχει αλογόνα, αμίαντο
 • Μεγάλο προσδόκιμο ζωής
 • Συμβάλλει στην οικολογική δόμηση

Διαθέσιμα προϊόντα


9 Βρέθηκαν προϊόντα

9 Βρέθηκαν προϊόντα

Προϊόν
Κατάλληλο για πλάτος κοιλότητας
τεμάχια / συσκευασία
Γραμμωτός κωδικός (Bar code)
Κωδ. είδ. 521524

201 - 250

1

4048962173635

Κωδ. είδ. 521525

251 - 300

1

4048962173642

Κωδ. είδ. 521526

301 - 350

1

4048962173659

Κωδ. είδ. 521527

351 - 400

1

4048962173666

Κωδ. είδ. 521528

401 - 450

1

4048962173673

Κωδ. είδ. 521520

25 - 50

1

4048962173598

Κωδ. είδ. 521521

51 - 100

1

4048962173604

Κωδ. είδ. 521522

101 - 150

1

4048962173611

Κωδ. είδ. 521523

151 - 200

1

4048962173628

Προβολή 9 από 9 προϊόντα
0

Εφαρμογές και πιστοποιήσεις

Εφαρμογές
 • Οριζόντια διάκενα μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών δομικών στοιχείων
Δομικά υλικά
 • Πλάκες, κολώνες και τοίχοι από σκυρόδεμα
 • Υαλοπετάσματα
 • Προσόψεις με φυσική πέτρα, κ.λπ.
* Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τα δομικά υλικά στα έγγραφα.

Οδηγίες τοποθέτησης

Λειτουργικότητα
 • Η πυρογραφή FFB-VS είναι αποτελείται από πετροβάμβακα και έχει διογκούμενη ταινία γραφίτη κολλημένη στην εξωτερική επιφάνεια. Η διογκούμενη ταίνία γραφίτη είναι τυλιγμένη με ανθεκτικό αυτοκόλλητο φύλλο πολυαιθυλενίου για προστασία από το νερό.
 • Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει διάκενο αερισμού 25 και 50 mm, που επιτρέπει τη ροή αέρα και υγρασίας πίσω από την πρόσοψη. Σε συνθήκες πυρκαγιάς διαστέλλεται οριζόντια και κλείνει το διάκενο και να αποτρέψει τη διέλευση της φωτιάς.
Εικόνα οδηγιών τοποθέτησης 1
Εικόνα οδηγιών τοποθέτησης 1
Εικόνα οδηγιών τοποθέτησης 1
Εικόνα οδηγιών τοποθέτησης 1
Εικόνα οδηγιών τοποθέτησης 2
Εικόνα οδηγιών τοποθέτησης 2
Εικόνα οδηγιών τοποθέτησης 2
Εικόνα οδηγιών τοποθέτησης 2
sc93-delivery-1