Εικόνα κατηγορίας προϊόντων
Εικόνα εφαρμογής
Εικόνα εφαρμογής
1   1

Πυράντοχο κάλυμμα TDW

Πυράντοχο κάλυμμα με μεγάλη μόνωση και αντοχή σε θερμοκρασίες

Το πυράντοχο κάλυμμα TDW βασίζεται στην τεχνολογία κεραμικών. Περιέχει βιοδιαλυτές υαλώδεις ίνες και εύκαμπτους οργανικούς δομικούς παράγοντες. Έχει σχεδιαστεί να διατηρεί τις πυρογραφές των πυροδιαμερισμάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Περιγραφή προϊόντος

Πλεονεκτήματα
 • Παραμένει ελαστικό σε θερμοκρασίες από -10°C έως +160°C
 • Χαμηλή περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC)
 • Υψηλή σταθερότητα μόνωσης και θερμοκρασίας
 • Προδιαμορφωμένο ρολό 300 mm
 • Γρήγορη και αποτελεσματική τοποθέτηση
 • Παραμένει εύκαμπτο χωρίς γήρανση

Διαθέσιμα προϊόντα


1 Βρέθηκαν προϊόντα

1 Βρέθηκαν προϊόντα

Προϊόν
Διαστάσεις
τεμάχια / συσκευασία
Γραμμωτός κωδικός (Bar code)
Κωδ. είδ. 531398

300 x 1000

1

4048962209037

Προβολή 1 από 1 προϊόντα
0

Εφαρμογές και πιστοποιήσεις

Εφαρμογές
 • Μεταλλικές οδεύσεις χαλύβδινων και χυτοσιδηρών σωλήων
 • Γενικοί κατασκευαστικοί αρμοί
 • Χωρίσματα γυψοσανίδας, συνδέσεις
 • Αρμοί με πυράντοχων πάνελ και βαφής επικάλυψης FCPS

Οδηγίες τοποθέτησης

Λειτουργικότητα
 • Το πυράντοχο κάλυμμα TDW βασίζεται στην τεχνολογία κεραμικών. Περιέχει βιοδιαλυτές υαλώδεις ίνες και εύκαμπτους οργανικούς δομικούς παράγοντες. Έχει σχεδιαστεί να διατηρεί τις πυρογραφές των πυροδιαμερισμάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς.
 • Ο μοναδικός σχεδιασμός διατηρεί την απαραίτητη μόνωση και αποτρέπει την αύξηση της θερμοκρασίας. Σε κανονική θερμοκρασία παραμένει εύκαμπτο και επιτρέπει τη θερμική και μηχανική μετακίνηση.
 • Παρέχει πυραντοχή και μόνωση έως και 2 ώρες.
Εικόνα οδηγιών τοποθέτησης 1
Εικόνα οδηγιών τοποθέτησης 1
Εικόνα οδηγιών τοποθέτησης 1
Εικόνα οδηγιών τοποθέτησης 1
Εικόνα οδηγιών τοποθέτησης 1
sc93-delivery-2