Εικόνα προϊόντος
Εικόνα εφαρμογής
Εικόνα εφαρμογής
1   1

fischer FiPP/I-D 230x170 Πυράντοχη επένδυση

Πυράντοχη επένδυση ηλεκτρολογικών κουτιών FiPP

Κωδικός είδους 54757
Κορυφαία χαρακτηριστικά
 • Πρόσφυση χωρίς αστάρι στα περισσότερα υποστρώματα.
 • Εξαιρετικές ακουστικές ιδιότητες.
 • Καμία ηλεκτρική αγωγιμότητα.
 • Απλή και γρήγορη τοποθέτηση.

Περιγραφή προϊόντος

Η Πυράντοχη επένδυση FiPP κατασκευάζεται από ένα κόκκινο, μη στερεοποιούμενο, ενδοσκληρυντικό πολυμερές με βάση τη σιλικόνη και έχει δοκιμαστεί σύμφωνα με το BS EN 1366-3 για πυραντοχή και μόνωση έως 2 ώρες. Διατίθεται για εσωτερική και εξωτερική έκδοση και σε διαφορετικά μεγέθη για να ταιριάζουν διαφορετικές υποδοχές
Πλεονεκτήματα
 • Εξαιρετικές ακουστικές ιδιότητες
 • Διατίθενται εσωτερικές και εξωτερικές εκδόσεις
 • Πρόσφυση χωρίς αστάρι στα περισσότερα υποστρώματα
 • Καμία ηλεκτρική αγωγιμότητα
 • Διαπερατότητα στον αέρα
 • Γρήγορη και απλή εγκατάσταση

Εφαρμογές και πιστοποιήσεις

Εφαρμογές
 • Αντοχή στη φωτιά και τη μόνωση
 • Ακουστική στεγανοποίηση
 • Διαπερατότητα αέρα
 • Πλαστικές και μεταλλικές ηλεκτρικές πρίζες
Δομικά υλικά
 • Διαχωριστικά χώρων από γυψοσανίδα και ξύλινο ή μεταλλικό σκελετό
* Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τα δομικά υλικά στα έγγραφα.

Οδηγίες τοποθέτησης

Λειτουργικότητα
Εικόνα οδηγιών τοποθέτησης 1
Εικόνα οδηγιών τοποθέτησης 1
Εικόνα οδηγιών τοποθέτησης 1
Εικόνα οδηγιών τοποθέτησης 1
Εικόνα οδηγιών τοποθέτησης 1
Εικόνα οδηγιών τοποθέτησης 1

Τεχνικά στοιχεία

Τεχνικά στοιχεία

Διαστάσεις 230 x 170
Κατηγορία φωτιάς 2
τεμάχια / συσκευασία 1
Γραμμωτός κωδικός (Bar code) 5012184547573
sc93-delivery-2