Εικόνα κατηγορίας προϊόντων
Εικόνα εφαρμογής
Εικόνα εφαρμογής
1   1

Πυράντοχες εγκιβωτιζόμενες οδεύσεις σωλήνων FCID

Γρήγορες και αποδοτικές λύσεις δημιουργίας οδεύσεων σε πλάκες σκυροδέματος

Σύστημα εγκιβωτιζόμενων οδεύσεων σωλήνων από ιδιαίτερα ελαστικό πολυπροπυλένιο που περιέχει μια ισχυρή διογκούμενη γραφιτούχα ταινία. Έχει σχεδιαστεί για οδεύσεις μη μεταλλικών σωλήνων σε οπλισμένες πλάκες σκυροδέματος και ορισμένες προκατασκευασμένες πλάκες σκυροδέματος (εξαρτάται από τον σχεδιαμό τους)..

Περιγραφή προϊόντος

Πλεονεκτήματα
 • Γρήγορη τοποθέτηση
 • Υδατοστεγανή σφράγιση
 • Υψηλότερη ανοχή
 • Εύκολα επεκτάσιμο
 • Ευρύτερη βάση για περαιτέρω συνδέσεις
 • Δεν απαιτούνται περαιτέρω περιλαίμια ή περιτυλίγματα
 • Εξοικονόμηση κόστους
 • Μικρότερη πλάκα έδρασης
 • Φιλικός προς το περιβάλλον σωλήνας επέκτασης
 • Πιο κοντινή τοποθέτηση

Διαθέσιμα προϊόντα


12 Βρέθηκαν προϊόντα

12 Βρέθηκαν προϊόντα

Προϊόν
Κατάλληλο για διάμετυρο σωλήνα

[mm]

τεμάχια / συσκευασία
Γραμμωτός κωδικός (Bar code)

FCID 100 CI

1

5012184003673

FCID 150 CI

1

5012184003680

FCID 150-E/1,000

1

5012184003833

FCID 65 CI

1

5012184003666

FCID 100 CI

1

4048962146950

1

5012184003581

1

5012184003598

1

5012184002355

FCID 65 CI

1

5012184003604

FCID 100 CI

1

5012184003611

FCID 150 CI

1

5012184003628

FCID 100-E/1,000

1

5012184003635

Προβολή 12 από 12 προϊόντα
0

Εφαρμογές και πιστοποιήσεις

Εφαρμογές
 • Σφράγιση και πυράντοχη προστασία σωλήνων PVC και HDPE διαμέτρου έως 6˝ (160 mm)
 • Διαμόρφωση οπών πάχους έως και 10˝ (250 mm) σε δάπεδα από σκυρόδεμα
 • Δημιουργεί εσοχές στις πλάκες σκυροδέματος για χαμηλότερη τοποθέτηση
 • Πολλαπλες οδεύσεις σε χώρους με υγρασία
Δομικά υλικά
 • Πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος
 • Μερικές προκατασκευασμένες πλάκες σκυροδέματος (εξαρτάται από τον σχεδιαμό τους)
* Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τα δομικά υλικά στα έγγραφα.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα αντίστοιχα έγγραφα

Οδηγίες τοποθέτησης

Λειτουργικότητα
 • Σύστημα εγκιβωτιζόμενων οδεύσεων σωλήνων από ιδιαίτερα ελαστικό πολυπροπυλένιο που περιέχει μια ισχυρή διογκούμενη γραφιτούχα ταινία..
 • ΈΙναι αρκετά ανθεκτικό ώστε να αντέχει τη δύναμη και το φορτίο τηςσκυροδέτησης, αλλά και αρκετά ελαφρύ για εύκολη τοποθέτηση και χειρισμό.
Εικόνα οδηγιών τοποθέτησης 1
Εικόνα οδηγιών τοποθέτησης 1
Εικόνα οδηγιών τοποθέτησης 1
Εικόνα οδηγιών τοποθέτησης 1
Εικόνα οδηγιών τοποθέτησης 1
sc93-delivery-2