Εικόνα κατηγορίας προϊόντων
Εικόνα εφαρμογής
Εικόνα εφαρμογής
1   1

Εκτονούμενο αγκύριο EXA-IG

Εύκολη αγκύρωση με εσωτερικό σπείρωμα σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα

Το αγκύριο EXA με εσωτερικό σπείρωμα είναι ένα ιδιαίτερα εύκολο ως προς την τοποθέτηση σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα. Τα δύο δαχτυλίδι εκτόνωσης αυξάνουν την εκτόνωση και μειώνουν την ολίσθηση ροπής. Το ανοξείδωτο αγκύριο με εσωτερικό σπείρωμα είναι κατάλληλο για την αγκύρωση μεταλλικών κατασκευών, προβόλων και σχαρών καλωδιώσεων σε εξωτερικούς χώρους. Χάρη στο εσωτερικό σπείρωμα μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα τα σπειρώματα και οι μετρικοί κοχλίες

Περιγραφή προϊόντος

Πλεονεκτήματα

 • Τα δύο δαχτυλίδι αυξάνουν το εύρος εκτόνωσης και μειώνουν την ολίσθηση. Αυτό επιτρέπει μια γρήγορη και απλή τοποθέτηση.

 • Η κεφαλή προστατεύει την βίδα από τις ζημιές και έτσι εξασφαλίζει ταχύτερη τοποθέτηση και αποσυναρμολόγηση της τοποθέτησης.

 • Η κοντή έκδοση EXA K*) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε λεπτότερα δομικά υλικά λόγω χαμηλού βάθος αγκύρωσης.*) που δεν καλύπτεται από την τεχνικά πιστοποιητικά

Διαθέσιμα προϊόντα


8 Βρέθηκαν προϊόντα

8 Βρέθηκαν προϊόντα

Προϊόν
Διάμετρος τρύπας

d0

Ελάχ. βάθος τρύπας για προτοποθέτηση

h1

Ελάχ. βάθος βιδώματος

lE,min

Μέγ. διείσδυση περικόχλιου

lE,max

Κωδ. είδ. 512258

8

60

6

15

Κωδ. είδ. 512259

10

60

8

20

Κωδ. είδ. 512260

12

65

10

25

Κωδ. είδ. 512262

16

95

12

30

Κωδ. είδ. 512263

8

60

6

15

Κωδ. είδ. 512264

10

60

8

20

Κωδ. είδ. 512265

12

65

10

25

Κωδ. είδ. 512266

16

95

12

30

Προβολή 8 από 8 προϊόντα
0

Εφαρμογές και πιστοποιήσεις

Εφαρμογές
 • Μεταλλικές κατασκευές
 • Προστατευτικά κιγκλιδώματα
 • Κονσόλες
 • Σκάλες
 • Ράφια καλωδίων
 • Μηχανήματα
 • Σκάλες
 • Πύλες
 • Προσόψεις
Δομικά υλικά
Ιδανικά για:
 • Μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα ποιότητας C20/25 έως C50/60
 • Σκυρόδεμα ποιότητας C12/15
 • Φυσική πέτρα με πυκνή δομή
* Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τα δομικά υλικά στα έγγραφα.

Οδηγίες τοποθέτησης

Λειτουργικότητα

 • Το EXA είναι κατάλληλο για προτοποθέτηση και περαστή τοποθέτηση.

 • Πριν από την τοποθέτηση, τοποθετήστε το αγκύριο στην κατάλληλη θέση.

 • Κατά την εφαρμογή της ροπής σύσφιξης, ο κώνος έλκεται στο δαχτυλίδι εκτόνωσης και πιέζει τα τοιχώματα της τρύπας.

 • Στην περίπτωση πολλαπλών τοποθετήσεων συνιστούμε τη χρήση του FABS εργαλείου τοποθέτησης.

Εικόνα οδηγιών τοποθέτησης 1
Εικόνα οδηγιών τοποθέτησης 1
Εικόνα οδηγιών τοποθέτησης 1
Εικόνα οδηγιών τοποθέτησης 1
Εικόνα οδηγιών τοποθέτησης 1

Έγγραφα για λήψη

Πρόσθετα έγγραφα

Παρελκόμενα & παρόμοια προϊόντα

sc93-delivery-2