Ειδικά μεταλλικά αγκύρια


Βρέθηκαν 5 οικογένειες προϊόντων και 21 προϊόντα

Βρέθηκαν 5 οικογένειες προϊόντων και 21 προϊόντα

Αγκύριο για κοίλα υλικά FHY

Αγκύριο για κοίλα υλικά FHY

Εύκολη αγκύρωση με εσωτερικό σπείρωμα για αγκυρώσεις σε προκατασκευασμένες κοίλες πλάκες σκυροδέματος
Προβολή 7 προϊόντων
Εκτονούμενο αγκύριο για πορομπετόν FPX-I

Εκτονούμενο αγκύριο για πορομπετόν FPX-I

Ισχυρό αγκύριο με εσωτερικό σπείρωμα και τετραπλή εκτόνωση για αγκυρώσεις σε πορομπετόν
Προβολή 7 προϊόντων
Σετ στερέωσης για διατρήσεις με διαμαντοτρύπανο FDBB

Σετ στερέωσης για διατρήσεις με διαμαντοτρύπανο FDBB

Σύστημα αγκύρωσης για εφαρμογές αδιατάρακτης κοπής με δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης
Προβολή 2 προϊόντων
Αγκύριο MR

Αγκύριο MR

Καρφωτό αγκύριο για μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα
Προβολή 3 προϊόντων
Προβλήθηκαν 5 από 5 οικογένειες προϊόντων

Ειδικά μεταλλικά αγκύρια

sc93-delivery-2