Αγκύρια υποσκαφής

Προϊόντα αγκύρωσης για μέγιστη ασφάλεια σε ρηγματωμένο σκυρόδεμα


Βρέθηκαν 7 οικογένειες προϊόντων και 79 προϊόντα

Βρέθηκαν 7 οικογένειες προϊόντων και 79 προϊόντα

ZYKON αγκύριο υποσκαφής FZA

ZYKON αγκύριο υποσκαφής FZA

Σύστημα αγκύρωσης με μέγιστη ασφάλεια σε ρηγματωμένο σκυρόδεμα
Προβολή 20 προϊόντων
ZYKON αγκύριο υποσκαφής για περαστή τοποθέτηση FZA-D

ZYKON αγκύριο υποσκαφής για περαστή τοποθέτηση FZA-D

Σύστημα αγκύρωσης με μέγιστη ασφάλεια σε ρηγματωμένο σκυρόδεμα
Προβολή 16 προϊόντων
ZYKON αγκύριο υποσκαφής FZA-I

ZYKON αγκύριο υποσκαφής FZA-I

Σύστημα αγκύρωσης με εσωτερικό σπείρωμα για μέγιστη ασφάλεια σε ρηγματωμένο σκυρόδεμα
Προβολή 11 προϊόντων
ZYKON αγκύριο υποσκαφής για στερέωση σε σκάλες FZA-ST ανοξείδωτο A4

ZYKON αγκύριο υποσκαφής για στερέωση σε σκάλες FZA-ST ανοξείδωτο A4

Σύστημα αγκύρωσης για μέγιστη ασφάλεια σε ρηγματωμένο σκυρόδεμα
Προβολή 2 προϊόντων
Εξαρτήματα

Εξαρτήματα

Εξαρτήματα για αγκύρια υποσκαφής
Προβολή 19 προϊόντων
ZYKON αγκύριο υποσκαφής FZEA II

ZYKON αγκύριο υποσκαφής FZEA II

Αγκύριο με εσωτερικό σπείρωμα με μικρό βάθος τοποθέτησης για σημειακές αγκυρώσεις σε ρηγματωμένο σκυρόδεμα
Προβολή 8 προϊόντων
Εξαρτήματα

Εξαρτήματα

Εξαρτήματα για αγκύρια υποσκαφής
Προβολή 3 προϊόντων
Προβλήθηκαν 7 από 7 οικογένειες προϊόντων

Αγκύρια υποσκαφής

Προϊόντα αγκύρωσης για μέγιστη ασφάλεια σε ρηγματωμένο σκυρόδεμα

Η τεχνική της υποσκαφής δημιουργεί ένα κλείδωμα στο σκυρόδεμα. Αυτό διασφαλίζει ύψιστη ασφάλεια, ακόμη και στην περίπτωση έντονων ρωγμών στο σκυρόδεμα. Η τοποθέτηση χωρίς εκτόνωση επιτρέπει μικρές αποστάσεις από ακμή και μεταξύ των αγκυρίων. Για τις διάφορες εφαρμογές, η fischer διαθέτει την οικογένεια αγκυρίων ZYKON σε γαλβανισμένο χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα και χάλυβα υψηλής διαβρωτικής αντίστασης, για προτοποθέτηση και περαστή τοποθέτηση, με εξωτερικό και εσωτερικό σπείρωμα.

sc93-delivery-2