Παρελκόμενα

The extensive accessories assortment for installation systems


Βρέθηκαν 26 οικογένειες προϊόντων και 225 προϊόντα

Βρέθηκαν 26 οικογένειες προϊόντων και 225 προϊόντα

Βάση έδρασης GPL

Βάση έδρασης GPL

Βάσεις έδρασης GPL / GPS για σταθερές διαστάσεις συνδέσεων μεταξύ δομικού υλικού και σωλήνων
Προβολή 9 προϊόντων
Βάση έδρασης GPR

Βάση έδρασης GPR

Βάσεις έδρασης GPL / GPS για σταθερές διαστάσεις συνδέσεων μεταξύ δομικού υλικού και σωλήνων
Προβολή 1 προϊόντων
Ανάρτηση σφιγκτήρα TKL

Ανάρτηση σφιγκτήρα TKL

Σφιγκτήρας δοκών TKL - η εύκολη λύση στερέωσης χωρίς συγκόλληση και διάτρηση
Προβολή 7 προϊόντων
Σφιγκτήρας δοκών TKLS

Σφιγκτήρας δοκών TKLS

Σφιγκτήρας δοκών για εύκολη στερέωση σε χαλύβδινους δοκούς με ένα μόνο εργαλείο
Προβολή 5 προϊόντων
SPS, Σπείρωμα σύνδεσης αριστερά/δεξιά BLR

SPS, Σπείρωμα σύνδεσης αριστερά/δεξιά BLR

Turnbuckle SPS and bolt BLR with left/right thread for anchoring, height regulation and fixing
Προβολή 4 προϊόντων
Parallel connector PV

Parallel connector PV

Παράλληλος σύνδεσμος PV για εύκολη επέκταση και σύνδεση σπειροειδών ράβδων
Προβολή 2 προϊόντων
Support hanger AHB

Support hanger AHB

Στήριγμα ανάρτησης AHB για τη στερέωση και ρύθμιση ύψους των σφιγκτήρων σωλήνων
Προβολή 1 προϊόντων
Διπλός σύνδεσμος DPP, DPF

Διπλός σύνδεσμος DPP, DPF

Βάση - διπλή πλάκα σύνδεσης για τη στερέωση δύο παράλληλων αγωγών
Προβολή 4 προϊόντων
Σύνδεσμος περικοχλίων SBB

Σύνδεσμος περικοχλίων SBB

Προβολή 3 προϊόντων
Εξάγωνη μούφα VM

Εξάγωνη μούφα VM

Προβολή 7 προϊόντων
Κρίκος με σπείρωμα AG

Κρίκος με σπείρωμα AG

Προβολή 2 προϊόντων
Κρίκος ανάρτησης με σπείρωμα RAH

Κρίκος ανάρτησης με σπείρωμα RAH

Προβολή 2 προϊόντων
Reduction socket RDM and GRD

Reduction socket RDM and GRD

Προβολή 6 προϊόντων
Προβολή όλων Προβλήθηκαν 18 από 26 οικογένειες προϊόντων

Παρελκόμενα

The extensive accessories assortment for installation systems

fischer offers an extensive range of accessories for installation systems: Appropriate connectors such as screws, washers and nuts, as well as components for creating connections to various subframe systems and substrates.

fe80::2c83:7d9:f52e:7ce6%5