Σύστημα προφίλ FLS

Προφίλ καναλιών FLS 

  • Οβάλ οπές πλάτους 8,5 και 10,5 χιλιοστών στο προφίλ καναλιών για καλύτερη στήριξη της κατασκευής
  • Ενιαίο πλάτος προφίλ καναλιών: 31 χιλιοστά. 
  • Οδόντωση στο χείλος του προφίλ των καναλιούγια καλύτερη στερέωση των συνδετικών εξαρτημάτων.
  • Κλίμακα στο προφίλ καναλιού για εύκολο κόψιμο και τοποθέτηση των εξαρτημάτων κατά την εγκατάσταση.
  • Ευρεία γκάμα προφίλ καναλιού σε τρία ύψη (17, 30 και 37 χιλιοστά) για μεγαλύτερη ευελιξία.

Προς ηλεκτρονικό κατάλογο προϊόντων

Προσυναρμολογημένη βάση έδρασης SF Clix 31 και προσυναρμολογημένος γωνιακός σύνδεσμος MW Clix 90º

  • Περιστροφή 90º όλων των εξαρτημάτων σύνδεσης για εύκολη και γρήγορη ρύθμιση μέσα στα προφίλ καναλιών. 
  • Προσυναρμολογημένες βάσεις έδρασης για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση. 
  • Ειδικό πλαστικό παρέμβυσμα για σίγουρη τοποθέτηση στην σωστή θέση.

FHS Clix

Ειδικό ελατηριωτό άκρο στα εξαρτήματα clix για σωστό κράτημα στο προφίλ καναλιού και εύκολη ρύθμιση.

FSM Clix P

Ειδικό πλαστικό παρέμβυσμα στα σφυροκέφαλα παξιμάδια clix για  σωστή περιστροφή 90° στο προφίλ καναλιού.

FSM Clix M

Το ειδικό πλαστικό παρέμβυσμα του σφυροκέφαλου περικόχλιου Clix P βυθίζεται ώστε να παρέχει ασφαλή σύνδεση μετάλλων χωρίς παρεμβολή πλαστικού.

SV 31

Τα χαρακτηριστικά σκέλη του συνδέσμου εξασφαλίζουν την εφαρμοστή τοποθέτηση στο προφίλ καναλιού.

Εφαρμογές

Πρόβολος σε προφίλ καναλιού

Ευέλικτη και στιβαρή σύνεση των προβόλων σε προφίλ καναλιών, ακόμη και ανάποδα, χάρη στους ειδικούς συνδέσμους HK31.

Σχάρα καλωδίων σε πρόβολο

Εύκολη στήριξη με βελτιστοποιημένη κατανομή φορτίων σε προβόλους ALK.

Στήριξη σωληνώσεων σε ελαφρύ προφίλ καναλιού 

Περιστροφή 90º με ακρίβεια και χωρίς λάθη χάρη στα εξαρτήματα clix και το ειδικό πλαστικό παρέμβυσμα.

Στήριξη ελαφριών σωληνώσεων στην οροφή

Εύκολη ρύθμιση της θέσης στήριξης στο προφίλ καναλιού με το σφυροκέφαλο περικόχλιο FSM Clix M χάρη στη χαρακτηριστικό ελατηριωτό εξάρτημά του.

Κανάλι δύο επιπέδων 

Εφαρμοστή τοποθέτηση παράλληλα ή κάθετα στην κατεύθυνση του καναλιού χάρη στα χαρακτηριστικά σκέλη του συνδέσμου προφίλ καναλιών SV 31.

Κατασκευή προβόλων με προφίλ καναλιών

Το ειδικό πλαστικό παρέμβυσμα του γωνιακού συνδέσμου MW 90° εξασφαλίζει σίγουρη εγκατάσταση.

Σύνδεση προφίλ καναλιών 

Ασφαλής σύνδεση μετάλλων χάρη στο βυθιζόμενο παρέμβυσμα του σφυροκέφαλου παξιμαδιού FSM Clix P.

Τοποθέτηση προφίλ καναλιών στο δάπεδο

Ασφαλής και γρήγορη τοποθέτηση με προσυναρμολογημένη βάση έδρασης SF Clix 31.

Ανάρτηση αεραγωγού με προφίλ καναλιών 

Γρήγορη και ασφαλής εγκατάσταση με την εξαιρετική σταθερότητα των ελαφριών προφίλ καναλιών και ηχομείωση με το λάστιχο μόνωσης EMS.

Στήριξη αεραγωγού σε τοίχο

Στιβαρή και ασφαλής στήριξη με πρόβολο και αντηρίδα WS 31/45º.

sc93-delivery-1