Εκτονούμενο αγκύριο FAZ II

Πλεονεκτήματα

 • Με τη νέα πιστοποίηση ETA Option 1, τα φορτία εφελκυσμού αυξάνονται έως και 10% και διάτμησης έως και 17%. Άρα χρησιμοποιούνται λιγότερα και μικρότερα αγκύρια.
 • ΝΕΟ: Πολλαπλά βάθη αγκύρωσης για προσαρμογή στα φορτία με ακρίβεια χιλιοστού (M8-M16).
 • ΝΕΟ: FAZ II 6: Το πρώτο παγκοσμίως εκτονούμενο αγκύριο που είναι πιστοποιημένο με ΕΤΑ Option 7 για διάμετρο τρύπας 6 χιλιοστά.
 • Διευρυμένη γκάμα εφαρμογών: τώρα με πιστοποίηση και για σκυρόδεμα C12/15 και C80/95.
 • Η πιστοποίηση ΕΤΑ καλύπτει επίσης τη διάτρηση με τρυπάνια με απορρόφηση σκόνης και διαμαντοτρύπανα.

Προς τη νέα μας γκάμα


Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος

 1. Η ειδική προεξοχή κρατά το δακτυλίδι εκτόνωσης στη θέση του, ακόμα και όταν χτυπήσει σε οπλισμό παρέχοντας ασφαλή εγκατάσταση.
 2. Η συνεργασία κώνου και δακτυλιδιού εκτόνωσης αυξάνει σημαντικά την ικανότητα φορτίων και μειώνει την ελάχιστη απόσταση μεταξύ των αγκυρώσεων και με τις ακμές.
 3. Είναι διαθέσιμο με κανονικό ροδέλα ή μεγαλύτερης διαμέτρου GS. Διατίθεται επίσης με ροδέλα HBS για ξύλινες κατασκευές κατά DIN 1052.
 4. Ο προεξέχων κώνος προστατεύει το σπείρωμα του αγκυρίου από ζημιές κατά την τοποθέτηση.

Εκδόσεις με τυφλό περικόχλιο

Οι νέες εκδόσεις (M10 και M12) με τυφλό περικόχλιο είναι ιδανικές για καλαίσθητες εφαρμογές αγκύρωσης. Επιπλέον, το περικόχλιο προστατεύει από τραυματισμούς λόγω της καμπυλότητάς του.

Το FAZ II είναι το μόνο μεταλλικό αγκύριο με πιστοποίηση ETA Option 1!

ΝΕΟ: Μεταβλητά βάθη αγκύρωσης

Για προσαρμογή στα φορτία με ακρίβεια χιλιοστού (M6 - M16)

 1. Υψηλότερο φορτίο στο μέγιστο βάθος αγκύρωσης του FAZ II 10 A4: 60 χιλιοστά
  Βάθος αγκύρωσης = μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο εφελκυσμού 6,2 kN και διάτμησης 15,1 kN.

  Για βάθη αγκύρωσης μεταξύ 40 και 60 χιλιοστά, τα επιτρεπόμενα φορτία μπορούν να υπολογιστούν ανάλογα.
  Γρήγορη εγκατάσταση μέσω μειωμένου βάθους αγκύρωσης του FAZ II 10 A4: 40 χιλιοστά

 2. Βάθος αγκύρωσης = επιτρεπόμενο φορτίο εφελκυσμού 4,3 kN και διάτμησης 11,3 kN.

Εφαρμογές

Κανάλια καλωδιώσεων
Σκελετοί υαλοπετασμάτων
Σκελετοί αεριζόμενων προσόψεων
Σωληνώσεις
Κιγκλιδώματα
Κιγκλιδώματα
Αντηρίδες
Ξύλινες κατασκευές
sc93-delivery-2