Ηλεκτρική σκούπα στερεών/υγρών FVC 35M

Εργοταξιακή ηλεκτρική σκούπα στερεών/υγρών


Βρέθηκαν 2 οικογένειες προϊόντων και 7 προϊόντα

Βρέθηκαν 2 οικογένειες προϊόντων και 7 προϊόντα

Ηλεκτρική σκούπα στερεών/υγρών fischer FVC 35 M

Ηλεκτρική σκούπα στερεών/υγρών fischer FVC 35 M

Εργοταξιακή ηλεκτρική σκούπα στερεών/υγρών
Προβολή 1 προϊόντων
Παρελκόμενα

Παρελκόμενα

Παρελόμενα ηλεκτρικής σκούπας στερεών/υγρών fischer
Προβολή 6 προϊόντων
Προβλήθηκαν 2 από 2 οικογένειες προϊόντων

Ηλεκτρική σκούπα στερεών/υγρών FVC 35M

Εργοταξιακή ηλεκτρική σκούπα στερεών/υγρών

Η επαγγελματική ηλεκτρική σκούπα στερεών fischer δεν είναι μόνο κατάλληλη για αναρρόφηση στερεών και υγρών αλλά και για απομάκρυνση της σκόνης κατευθείαν από τη μύτη των κοίλων τρυπανιών αναρρόφησης σκόνης κατά τη διάτρηση για υγιεινότερες συνθήκες εργασίας στο εργοτάξιο.

sc93-delivery-2