Ακροφύσιο ανάμιξης

Ακροφύσιο ανάμιξης για χημικά αγκύρια fischer

Η ασφαλής και πιστοποιημένη τοποθέτηση συστημάτων στερέωσης με ρητίνη είναι εγγυημένη μόνο με τη χρήση κατάλληλων εξαρτημάτων, όπως τα ακροφύσια ανάμιξης. Στην περίπτωση συστημάτων στερέωσης με χημικό αγκύριο σε φύσιγγα, τα δύο συστατικά αναμιγνύονται και ενεργοποιούνται μόνο κατά τη διάρκεια της έγχυσης μέσω της σπείρας στο ακροφύσιο ανάμιξης. Το ακροφύσιο ανάμιξης εγγυάται τη σωστή ανάμειξη των συστατικών της φύσιγγας και, ως εκ τούτου, επιτρέπει την ασφαλή εφαρμογή των χημικών αγκυρίων fischer. Το ακροφύσιο ανάμιξης καταστρέφεται μετά την ανάμειξη των συστατικών του φυσιγγίου. Έναν νέο ακροφύσιο ανάμιξης βιδώνεται πριν ξαναχρησιμοποιηθεί η φύσιγγα.

Περιγραφή προϊόντος

Πλεονεκτήματα

  • Τα ακροφύσια ανάμιξης fischer προσαρμόζονται ιδανικά στα χημικά αγκύρια fischer.

  • Το ακροφύσιο ανάμιξης εξασφαλίζει την ομοιογενή ανάμειξη και των δύο χημικών συστατικών κατά τη διάρκεια της εξώθησης από τη φύσιγγα.

Διαθέσιμα προϊόντα


3 Βρέθηκαν προϊόντα

3 Βρέθηκαν προϊόντα

Προϊόν
Συσκευασία
τεμάχια / συσκευασία
Γραμμωτός κωδικός (Bar code)
Κωδ. είδ. 545853

Polybag

10

4048962324471

Κωδ. είδ. 520593

Polybag

10

4048962169386

Κωδ. είδ. 522827

Polybag

1

4048962181791

Προβολή 3 από 3 προϊόντα
0

Εφαρμογές και πιστοποιήσεις

Εφαρμογές
  • Ανάμιξη και ενεργοποίηση του χημικού αγκύριου fischer
Δομικά υλικά
  • Όλα τα δομικά υλικά στα οποία χρησιμοποιούνται χημικά αγκύρια.
* Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τα δομικά υλικά στα έγγραφα.

Οδηγίες τοποθέτησης

Λειτουργικότητα

  • Με την εξώθηση, το ακροφύσιο ανάμιξης αναμιγνύει και ενεργοποιεί τα δύο συστατικά.

  • Το σπείρωμα ανάμιξης εξασφαλίζει ομοιόμορφη ανάμιξη ρητίνης και σκληρυντή.

  • Μη χρησιμοποιείτε ακροφύσια ανάμιξης χωρίς σπείρωμα ανάμιξης!

sc93-delivery-1