Κοχλίες αγκύρωσης / Χιτώνια εσωτερικού σπειρώματος

Στοιχεία για στερέωση για χρήση με χημικό αγκύριο fischer και χημικό βύσμα σε αμπούλα


Βρέθηκαν 11 οικογένειες προϊόντων και 340 προϊόντα

Βρέθηκαν 11 οικογένειες προϊόντων και 340 προϊόντα

Highbond κοχλίας αγκύρωσης FHB II-A L

Highbond κοχλίας αγκύρωσης FHB II-A L

Η καλύτερη επιλογή σε ρηγματωμένο σκυρόδεμα για παραλαβή μέγιστων εφελκυστικών φορτίων
Προβολή 61 προϊόντων
Highbond κοχλίας αγκύρωσης FHB II-A S

Highbond κοχλίας αγκύρωσης FHB II-A S

Η καλύτερη επιλογή σε ρηγματωμένο σκυρόδεμα με τη ελάχιστη προσπάθεια τοποθέτησης
Προβολή 44 προϊόντων
Highbond κοχλίας αγκύρωσης FHB II-A L Inject

Highbond κοχλίας αγκύρωσης FHB II-A L Inject

Οικονομική λύση για ρηγματωμένο σκυρόδεμα
Προβολή 8 προϊόντων
Highbond κοχλίας αγκύρωσης FHB II-A S Inject

Highbond κοχλίας αγκύρωσης FHB II-A S Inject

Οικονομική λύση για ρηγματωμένο σκυρόδεμα
Προβολή 9 προϊόντων
Κοχλίας αγκύρωσης RG M

Κοχλίας αγκύρωσης RG M

Προβολή 76 προϊόντων
Κοχλίας αγκύρωσης FIS A

Κοχλίας αγκύρωσης FIS A

Προβολή 101 προϊόντων
Internal-threaded anchor RG M I

Internal-threaded anchor RG M I

Προβολή 12 προϊόντων
Internal threaded sockets FIS E

Internal threaded sockets FIS E

Προβολή 6 προϊόντων
Κοχλίας αγκύρωσης FIS GS

Κοχλίας αγκύρωσης FIS GS

Κοχλίας αγκύρωσης χωρίς έγκριση για γενική χρήση
Προβολή 9 προϊόντων
Highbond κοχλίας αγκύρωσης FHB-A DYN

Highbond κοχλίας αγκύρωσης FHB-A DYN

Ισχυρό χημικό αγκύριο για αγκυρώσεις με δυναμικά φορτία
Προβολή 10 προϊόντων
FDA Κοχλίας αγκύρωσης δυναμικού φορτίου

FDA Κοχλίας αγκύρωσης δυναμικού φορτίου

Αγκύριο για δυναμικά φορτία με περαστή τοποθέτηση για οικονομικές συνεχόμενες στερέωσες για μεσαία φορτία
Προβολή 4 προϊόντων
Προβλήθηκαν 11 από 11 οικογένειες προϊόντων

Κοχλίες αγκύρωσης / Χιτώνια εσωτερικού σπειρώματος

Στοιχεία για στερέωση για χρήση με χημικό αγκύριο fischer και χημικό βύσμα σε αμπούλα

Οι κοχλίες αγκύρωσης και οι ράβδοι με εσωτερικό σπείρωμα αποτελούν τμήμα του συστήματος για χημικές λύσεις στερέωσης. Τα στοιχεία στερέωσης, μαζί με το χημικό αγκύριο ή την αμπούλα ρητίνης, μεταφέρουν χωρίς απώλεια το φορτίο στο δομικό στοιχείο. Η fischer διαθέτει μεγάλη ποικιλία σε διάφορα μεγέθη και σε διάφορες ποιότητες χάλυβα, για εφαρμογές που απαιτούν πιστοποίηση σε συνδυασμό με το αντίστοιχο χημικό αγκύριο.

fe80::826:2509:f52e:7ce6%5