Ειδικές ρητίνες

Χημικό αγκύριο στερέωσης για ειδικές εφαρμογές


Βρέθηκαν 1 οικογένειες προϊόντων και 2 προϊόντα

Βρέθηκαν 1 οικογένειες προϊόντων και 2 προϊόντα

FCS Χημικό αγκύριο σε δοχεία

FCS Χημικό αγκύριο σε δοχεία

Εποξική ρητίνη για εργασίες επισκευής
Προβολή 2 προϊόντων
Προβλήθηκαν 1 από 1 οικογένειες προϊόντων

Ειδικές ρητίνες

Χημικό αγκύριο στερέωσης για ειδικές εφαρμογές

Η fischer προσφέρει ειδικά χημικά αγκύρια για την πλήρωση τρυπών και διακένων σε σκυρόδεμα και επιφάνειες με ιδιότητες σκυροδέματος, για την επιδιόρθωση σπασμένων γωνιών και ακμών και για την πλήρωση τρυπών αγκύρωσης με ρωγμές. Τα χημικά αγκύρια χρησιμοποιούνται σε δάπεδα, τοίχους και οροφές.

fe80::18b4:2a7:f52e:7cbe%6