Ειδικές ρητίνες

Χημικά βύσματα για ειδικές εφαρμογές


Βρέθηκαν 1 οικογένειες προϊόντων και 2 προϊόντα

Βρέθηκαν 1 οικογένειες προϊόντων και 2 προϊόντα

FCS Χημικό αγκύριο σε δοχεία

FCS Χημικό αγκύριο σε δοχεία

Εποξική ρητίνη για εργασίες επισκευής
Προβολή 2 προϊόντων
Προβλήθηκαν 1 από 1 οικογένειες προϊόντων

Ειδικές ρητίνες

Χημικά βύσματα για ειδικές εφαρμογές

Η fischer προσφέρει ειδικά χημικά βύσματα για πλήρωση τρυπών και διακένων σε σκυρόδεμα και επιφάνειες με ιδιότητες σκυροδέματος, για επιδιόρθωση σπασμένων γωνιών και ακμών και για πλήρωση τρυπών αγκύρωσης με ρωγμές. Τοποθετούν σε δάπεδα, τοίχους και οροφές.

sc93-delivery-1