Ειδικά χιτώνια

Στοιχεία για στερέωση σε διάτρητα τούβλα με χρήση χημικού αγκυρίου fischer.


Βρέθηκαν 4 οικογένειες προϊόντων και 25 προϊόντα

Βρέθηκαν 4 οικογένειες προϊόντων και 25 προϊόντα

Injections anchor sleeve FIS H K

Injections anchor sleeve FIS H K

The injection anchor sleeve for particularly sparing mortar usage in perforated brick masonry
Προβολή 16 προϊόντων
Injections anchor sleeve FIS HK

Injections anchor sleeve FIS HK

The anchor sleeve for easy push-through installation in masonry
Προβολή 2 προϊόντων
Injection anchor sleeve, 1 m length FIS H L

Injection anchor sleeve, 1 m length FIS H L

Cuttable anchor sleeve for use in masonry
Προβολή 4 προϊόντων
Δικτυωτό χιτώνιο FIS H N

Δικτυωτό χιτώνιο FIS H N

Δικτυωτό χιτώνιο για χρήση σε τοιχοποιία
Προβολή 3 προϊόντων
Προβλήθηκαν 4 από 4 οικογένειες προϊόντων

Ειδικά χιτώνια

Στοιχεία για στερέωση σε διάτρητα τούβλα με χρήση χημικού αγκυρίου fischer.

Το δικτυωτό χιτώνιο fischer είναι τμήμα συστήματος για χρήση με χημικά αγκύρια fischer σε τοιχοποιία με διάτρητα τούβλα. Το δικτυωτό χιτώνιο τοποθετείται στην τρύπα και γεμίζεται με χημικό αγκύριο από τη βάση του χιτωνίου. Όταν τοποθετείται κοχλίας αγκύρωσης ή ράβδος με εσωτερικό σπείρωμα, το κονίαμα πιέζεται μέσω της δομής του πλέγματος και παίρνει το σχήμα των διάκενων του διάτρητου τούβλου. Έτσι μεταβιβάζεται το φορτίο στο δομικό υλικό. Μπορείτε επίσης, να χρησιμοποιήσετε το δικτυωτό χιτώνιο για να συνδέσετε επιφάνειες που δεν φέρουν φορτίο.

fe80::8cc:1f73:f52e:7ce5%5