Αμπούλες ρητίνης

Χημικά βύσματα σε αμπούλα για στερεώσεις βαρέως τύπου σε σκυρόδεμα


Βρέθηκαν 3 οικογένειες προϊόντων και 40 προϊόντα

Βρέθηκαν 3 οικογένειες προϊόντων και 40 προϊόντα

Χημικό βύσμα σε αμπούλα FHB II-P / FHB II-PF (ταχείας σκλήρυνσης)

Χημικό βύσμα σε αμπούλα FHB II-P / FHB II-PF (ταχείας σκλήρυνσης)

Η καλύτερη επιλογή σε ρηγματωμένο σκυρόδεμα
Προβολή 30 προϊόντων
Χημικό βύσμα σε αμπούλα RM II

Χημικό βύσμα σε αμπούλα RM II

Χημική αγκύρωση σε ρηγματωμένο σκυρόδεμα χωρίς καθαρισμό τρύπας
Προβολή 8 προϊόντων
Σετ στερέωσης μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας οδών

Σετ στερέωσης μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας οδών

Πιστοποιημένο χημικό αγκύριο μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας οδών
Προβολή 2 προϊόντων
Προβλήθηκαν 3 από 3 οικογένειες προϊόντων

Αμπούλες ρητίνης

Χημικά βύσματα σε αμπούλα για στερεώσεις βαρέως τύπου σε σκυρόδεμα

Οι αμπούλες ρητίνης είναι μια δοκιμασμένη λύση σε ποικίλες εφαρμογές με απαιτήσεις υψηλών φορτίων χωρίς προσθήκη σκυροδέματος. Τα διαχωρισμένα υλικά στη γυάλινη αμπούλα απλοποιούν την τοποθέτηση. Αυτό καθιστά τις αμπούλες ρητίνης ιδιαίτερα κατάλληλες για μεμονωμένες εφαρμογές ή τοποθετήσεις σε οροφές. Η αποθήκευση της γυάλινης αμπούλας στο σκοτάδι παρέχει μεγάλη διάρκεια ζωής χωρίς μείωση της τιμής του φορτίου αγκύρωσης. Η fischer διαθέτει μεγάλη ποικιλία χημικών αγκυρίων με ευρωπαϊκή πιστοποίηση (ETA) για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με κοχλίες αγκύρωσης και χιτώνια εσωτερικού σπειρώματος.

sc93-delivery-2