Αμπούλες ρητίνης

Χημικό βύσμα σε αμπούλα για στερεώσεις βαρέως τύπου σε σκυρόδεμα


Βρέθηκαν 2 οικογένειες προϊόντων και 38 προϊόντα

Βρέθηκαν 2 οικογένειες προϊόντων και 38 προϊόντα

Χημικό βύσμα σε αμπούλα FHB II-P / FHB II-PF (ταχείας σκλήρυνσης)

Χημικό βύσμα σε αμπούλα FHB II-P / FHB II-PF (ταχείας σκλήρυνσης)

Η καλύτερη επιλογή σε ρηγματωμένο σκυρόδεμα
Προβολή 30 προϊόντων
Χημικό βύσμα σε αμπούλα RM II

Χημικό βύσμα σε αμπούλα RM II

Αγκύρωση σε ρηγματωμένο σκυρόδεμα χωρίς καθαρισμό της τρύπας
Προβολή 8 προϊόντων
Προβλήθηκαν 2 από 2 οικογένειες προϊόντων

Αμπούλες ρητίνης

Χημικό βύσμα σε αμπούλα για στερεώσεις βαρέως τύπου σε σκυρόδεμα

Οι αμπούλες ρητίνης είναι μια δοκιμασμένη λύση σε ποικίλες εφαρμογές με απαίτηση υψηλών φορτίων χωρίς την προσθήκη σκυροδέματος. Τα διαχωρισμένα υλικά στην γυάλινη αμπούλα απλοποιούν την τοποθέτηση. Αυτό καθιστά τις αμπούλες ρητίνης ιδιαίτερα κατάλληλες για μεμονωμένες εφαρμογές ή τοποθετήσεις οροφής. Η αποθήκευση της γυάλινης αμπούλας στο σκοτάδι επιτρέπει τη μεγάλη διάρκεια ζωής χωρίς μείωση της τιμής του φορτίου αγκύρωσης. Η fischer διαθέτει μεγάλη ποικιλία χημικών αγκυρίων με ευρωπαϊκή πιστοποίηση (ETA) για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με κοχλίες αγκύρωσης και χιτώνια εσωτερικού σπειρώματος.

fe80::34d7:1771:f52e:7cbe%6