Αγκύρια μόνωσης DHM

Μεταλλικά στηρίγματα μόνωσης για πυράντοχες πλάκες μόνωσης


Βρέθηκαν 2 οικογένειες προϊόντων και 16 προϊόντα

Βρέθηκαν 2 οικογένειες προϊόντων και 16 προϊόντα

Αγκύρια μόνωσης DHM

Αγκύρια μόνωσης DHM

Πυράντοχη μεταλλική στήριξη μόνωσης με πυράντοχες πλάκες μόνωσης
Προβολή 14 προϊόντων
Τάπες

Τάπες

Τάπα για αγκύρια μόνωσης DHM και DHM A2.
Προβολή 2 προϊόντων
Προβλήθηκαν 2 από 2 οικογένειες προϊόντων

Αγκύρια μόνωσης DHM

Μεταλλικά στηρίγματα μόνωσης για πυράντοχες πλάκες μόνωσης

Τα αγκύρια μόνωσης fischer DHM και οι δίσκοι μόνωσης fischer DTM είναι μεταλλικό πυράντοχα στηρίγματα για στερέωση πλακών πετροβάμβακα, ξυλόμαλλου, ψάθα κοκοφοίνικα και πολυστερίνης σε προσόψεις και οροφές.

fe80::2051:187f:f52e:7cbf%5