Οικονομικά στηρίγματα θερμοπρόσοψης

Αγκύρια για στερέωση πλακών θερμοπρόσοψης


Βρέθηκαν 4 οικογένειες προϊόντων και 49 προϊόντα

Βρέθηκαν 4 οικογένειες προϊόντων και 49 προϊόντα

Αγκύριο μόνωσης DIPK

Αγκύριο μόνωσης DIPK

Οικονομικό αγκύριο μόνωσης με πλαστική καρφίδα
Προβολή 12 προϊόντων
Αγκύριο μόνωσης FIF-CS

Αγκύριο μόνωσης FIF-CS

Οικονομικά αγκύρια μόνωσης
Προβολή 15 προϊόντων
Αγκύριο μόνωσης FIF-CN II

Αγκύριο μόνωσης FIF-CN II

Οικονομικό αγκύριο μόνωσης με μεταλλική καρφίδα
Προβολή 15 προϊόντων
Αγκύριο μόνωσης FIF-PN

Αγκύριο μόνωσης FIF-PN

Οικονομικό αγκύριο μόνωσης με πλαστική καρφίδα
Προβολή 7 προϊόντων
Προβλήθηκαν 4 από 4 οικογένειες προϊόντων

Οικονομικά στηρίγματα θερμοπρόσοψης

Αγκύρια για στερέωση πλακών θερμοπρόσοψης

Η στερέωση πλακών θερμοπρόσοψης σε σοβατισμένες προσόψεις έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε αγκύρια μόνωσης. Η fischer προσφέρει καρφωτά και βιδωτά αγκύρια που μπορούν να τοποθετηθούν γρήγορα, να ελαχιστοποιήσουν τη θερμική αγωγιμότητα και να αποτρέψουν τα σημάδια στην επιφάνεια του σοβά.

sc93-delivery-1