Δίσκοι αγκυρίων μόνωσης

Δίσκοι μόνωσης που συνδυάζονται με καρφωτά βύσματα, στηρίγματα πλαισίων ή βίδες


Βρέθηκαν 7 οικογένειες προϊόντων και 15 προϊόντα

Βρέθηκαν 7 οικογένειες προϊόντων και 15 προϊόντα

Δίσκοι αγκυρίων μόνωσης HK

Δίσκοι αγκυρίων μόνωσης HK

Δίσκοι αγκυρίων μόνωσης για βίδες διαμέτρου 5 χιλιοστών
Προβολή 1 προϊόντων
Δίσκοι αγκυρίων μόνωσης HV

Δίσκοι αγκυρίων μόνωσης HV

Δίσκοι αγκυρίων μόνωσης για βίδες διαμέτρου 5 χιλιοστών
Προβολή 1 προϊόντων
Δίσκοι αγκυρίων μόνωσης HA

Δίσκοι αγκυρίων μόνωσης HA

Δίσκοι αγκυρίων για βίδες διαμέτρου 5 χιλιοστών
Προβολή 1 προϊόντων
Δίσκοι αγκυρίων μόνωσης ISO

Δίσκοι αγκυρίων μόνωσης ISO

Δίσκοι αγκυρίων μόνωσης για καρφωτά βύσματα ή αγκύρια πλαισίων
Προβολή 1 προϊόντων
Δίσκοι αγκυρίων μόνωσης DT

Δίσκοι αγκυρίων μόνωσης DT

Δίσκοι αγκυρίων μόνωσης για καρφωτά βύσματα, στηρίγματα πλαισίων ή αγκύρια μόνωσης TermoZ και Termofix
Προβολή 3 προϊόντων
Δίσκοι αγκυρίων μόνωσης DTM

Δίσκοι αγκυρίων μόνωσης DTM

Πρόσθετη υποστήριξη για το μεταλλικό αγκύριο μόνωσης για στερέωση μαλακών πλακών μόνωσης
Προβολή 4 προϊόντων
termofix H

termofix H

Δίσκοι για χρήση με τυποποιημένες βίδες
Προβολή 4 προϊόντων
Προβλήθηκαν 7 από 7 οικογένειες προϊόντων

Δίσκοι αγκυρίων μόνωσης

Δίσκοι μόνωσης που συνδυάζονται με καρφωτά βύσματα, στηρίγματα πλαισίων ή βίδες

Η fischer διαθέτει δίσκους και αγκύρια μόνωσης για όλα τα δομικά υλικά για να στερεωθεί σωστά, μόνιμα και με ασφάλεια η μεγάλη ποικιλία πλακών μόνωσης στους τοίχους και στις οροφές. Η συνεργασία αγκυρίων και δίσκων μόνωσης εγγυάται τη βέλτιστη στερέωση πλακών μόνωσης. Η πληθώρα διαμέτρων, επιφανειών και υλικών διευκολύνουν την εύρεση της κατάλληλης λύσης στερέωσης.

sc93-delivery-1