Σχεδιαστές

Αξιοπιστία fischer. Για σωστό σχεδιασμό

Εξειδίκευση στην επίλυση προβλημάτων και σε εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις

  • Σας βοηθάμε αποτελεσματικά στην περίπτωση που οι ήδη υπάρχουσες αγκυρώσεις τοποθετήθηκαν σωστά.
  • Ακόμα και αν το υλικό προς στερέωση δε διαθέτει πιστοποιήσεις, βρίσκουμε μια ασφαλή και αξιόπιστη λύση.
  • Το τεχνικό μας τμήμα ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματά σας και σας υποστηρίζει με την τεχνογνωσία του, ακόμα και σε στερεώσεις με δυναμικά φορτία ή αντισεισμικές προδιαγραφές.
  • Επίσης, αν υπάρχει ανάγκη στερέωσης σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας ή διάβρωσης, οι σχεδιαστές μπορούν να βασίζονται στην πολύχρονη εμπειρία μας στα έργα.

Εργαλεία σχεδιασμού

Υποστηρίζουμε τους σχεδιαστές και τους στατικούς στην καθημερινή τους εργασία, με αξιόπιστα εργαλεία σχεδιασμού, όπως το πρόγραμμα διαστασιολόγησης αγκυρώσεων C-FIX ή την εφαρμογή υπολογισμού όγκου ρητίνης MORTAR-FIX, που περιλαμβάνονται στο λογισμικό FIXPERIENCE.

Προς επισκόπηση του FIXPERIENCE

sc93-delivery-2