Προϊόντα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Ελαφρύ σύστημα στήριξης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων fischer FLS 

Η fischer διαθέτει ολοκληρωμένο πρόγραμμα προϊόντων στήριξης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και σε συνδυασμό με την τεχνική υποστήριξη παρέχει λύσεις για δύσκολες και απαιτητικές εφαρμογές . Η συνεχής αναζήτηση για καινοτομίες και βελτιώσεις των προϊόντων είναι δεδομένη και έτσι δημιουργήθηκε το νέο ελαφρύ σύστημα FLS, που συνδυάζει ευελιξία, αντοχή και εργονομία. 

Έχει τρία νέα προφίλ καναλιού, που έχουν μεγάλο εύρος αντοχών και οδόντωση στο χείλος τους για ασφαλέστερη σύνδεση των εξαρτημάτων, αλλά και πολύ μεγαλύτερες αντοχές ειδικά σε διάτμηση. Τα έξυπνα σχεδιασμένα εξαρτήματα όπως και η κλίμακα χιλιοστών στην πλευρά των προφίλ (δεν χρειάζεται να μετράμε κάθε φορά που κόβουμε) βελτιώνουν τον χρόνο υλοποίησης μιας κατασκευής . Επίσης, η επέκταση και τροποποίηση μιας κατασκευής είναι αρκετά εύκολη και επιπλέον το αποτέλεσμα είναι πάντα πολύ αισθητικό.

Περισσότερα

Ελαφρύ σύστημα στήριξης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων fischer FLS 

Η fischer διαθέτει ολοκληρωμένο πρόγραμμα προϊόντων στήριξης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και σε συνδυασμό με την τεχνική υποστήριξη παρέχει λύσεις για δύσκολες και απαιτητικές εφαρμογές . Η συνεχής αναζήτηση για καινοτομίες και βελτιώσεις των προϊόντων είναι δεδομένη και έτσι δημιουργήθηκε το νέο ελαφρύ σύστημα FLS, που συνδυάζει ευελιξία, αντοχή και εργονομία. 

Έχει τρία νέα προφίλ καναλιού, που έχουν μεγάλο εύρος αντοχών και οδόντωση στο χείλος τους για ασφαλέστερη σύνδεση των εξαρτημάτων, αλλά και πολύ μεγαλύτερες αντοχές ειδικά σε διάτμηση. Τα έξυπνα σχεδιασμένα εξαρτήματα όπως και η κλίμακα χιλιοστών στην πλευρά των προφίλ (δεν χρειάζεται να μετράμε κάθε φορά που κόβουμε) βελτιώνουν τον χρόνο υλοποίησης μιας κατασκευής . Επίσης, η επέκταση και τροποποίηση μιας κατασκευής είναι αρκετά εύκολη και επιπλέον το αποτέλεσμα είναι πάντα πολύ αισθητικό.

Περισσότερα

sc93-delivery-2