Αγκύρια θερμοπροσόψεων (ETICS)

Τι είναι η θερμοπρόσοψη ETIC;

Η θερμοπρόσοψη (ETIC) είναι μόνωση των εξωτερικών τοίχων, που καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες θερμομόνωσης των κτιρίων.

Η θερμοπρόσοψη (ETIC) πρέπει να διαθέτει σχετικά πιστοποιητικά ETA. Σε ειδικές περιπτώσεις, μπορεί να απαιτούνται πρόσθετα πιστοποιητικά.

Τα αγκύρια θερμοπρόσοψης (ETICS) της fischer καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό τις υψηλές απαιτήσεις θερμομόνωσης των κτιρίων ως προς την απόδοση και την προστασία του περιβάλλοντος.

Προς κατάλογο αγκυρίων θερμοπροσόψεων

Τα οφέλη της θερμοπρόσοψης

  • Ολοκληρωμένη υποστήριξη από έναν προμηθευτή.
  • Μειωμένες θερμικές απώλειες στους εξωτερικούς τοίχους, με την τοποθέτηση θερμοπρόσοψης.
  • Μεγάλη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) λόγω μειωμένων αναγκών σε θέρμανση και κλιματισμό
  • Μειωμένες ανάγκες συντήρησης από την αποφυγή δημιουργίας ρωγμών στους εξωτερικούς τοίχους.
  • Περισσότεροι διαθέσιμοι εσωτερικοί χώροι, λόγω της δυνατότητας κατασκευής λεπτότερης εξωτερικής τοιχοποιίας με θερμοπρόσοψη.
  • Θερμική άνεση ακόμα και όταν και ο χώρος δεν θερμαίνεται ή ψύχεται, λόγω εκμετάλλευσης της θερμοχωρητικότητας των υλικών.
  • Αποφυγή υγρασίας συμπύκνωσης στις εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων.
  • Ποικιλία διαθέσιμων θερμοπροσόψεων σε διάφορα πλάτη και χρώματα.
  • Σημαντική μείωση κόστους. Τα συστήματα θερμοπρόσοψης (ETICS) είναι από τις οικονομικότερες λύσεις για τη θερμομόνωση νέων και παλαιών προσόψεων κτιρίων.

VBS-M αγκύριο επισκευής για μαρμάρινες προσόψεις

παρουσιάζουν με τα χρόνια όλο και περισσότερα προβλήματα. Ειδικά τα μάρμαρα που έχουν τοποθετηθεί πριν 30 -40 χρόνια αποκολλούνται από το κτίριο (λόγω διάβρωσης των μεταλλικών τσινετιών και μείωσης των συγκολλητικών ιδιοτήτων του συνδετικού υλικού) με αποτέλεσμα να πέφτουν και να αποτελούν σημαντικότατο πρόβλημα ασφάλειας και να κινδυνεύουν ζωές. 

Το αγκύριο fischer VBS-M παρέχει τη δυνατότητα με διαφορετικά μήκη ανοξείδωτων αγκυρώσεων να στερεώσουμε την πλάκα και με το ειδικό κεφάλι να έχουμε πολύ καλό αισθητικό αποτέλεσμα.

sc93-delivery-2