Εκ των υστέρων τοποθέτηση οπλισμού

Ασφαλείς συνδέσεις

Αναπτύσσονται και παράγονται στη Γερμανία

Τα χημικά αγκύρια fischer αναπτύσσονται και παράγονται στη Γερμανία. Από την έρευνα της σύνθεσης στο εσωτερικό εργαστήριο μέχρι την ανάμειξη των συστατικών και την έγχυση στις ειδικά αναπτυγμένες φύσιγγες, όλα παράγονται σε ένα εργοστάσιο στη νότια Γερμανία. Αυτό επιτρέπει την ταχεία εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας, των τάσεων της αγοράς και των απαιτήσεων των πελατών και τη μετατροπή τους σε προϊόντα έτοιμα για την αγορά.

 

 

Μέγιστη ασφάλεια για τα έργα σας

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας είναι πιστοποιημένο σύμφωνα κατά DIN EN ISO 9001. Μέσω του συστήματος διαδικασιών fPS (fischer Process System) βελτιστοποιούμε συνεχώς τις διαδικασίες μας και προσαρμοζόμαστε με ευελιξία στις απαιτήσεις των πελατών. Δε συμβιβαζόμαστε με την ασφάλεια των προϊόντων μας. Συμμετέχουμε στα κορυφαία διεθνή συμβούλια θέσπισης προτύπων στον τομέα της τεχνολογίας στερεώσεων, συνεισφέροντας έτσι με τις γνώσεις μας στις εργασίες τους. Τα προϊόντα μας χαρακτηρίζονται από ενημερωμένες διεθνείς εγκρίσεις, τεχνικές πιστοποιήσεις και εκθέσεις εμπειρογνωμόνων. Εκτός από τις εξωτερικές δοκιμές ETA, ICC και πυραντίστασης, τα προϊόντα ελέγχονται επίσης στο δικό μας εργαστήριο δοκιμών μετά από κάθε στάδιο παραγωγής, π.χ. μέσω δοκιμών εξόλκευσης.

Τα προϊόντα της fischer πληρούν τις υψηλότερες απαιτήσεις ποιότητας και εγγυώνται τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια για τα έργα σας.

Αξιόπιστη διαστασιολόγηση με τις θεωρίες αγκυρώσεων και οπλισμένου σκυροδέματος

Κατά τη διαστασιολόγηση σε εφελκυσμό των αναμονών που τοποθετούνται εκ των υστέρων με χρήση χημικών αγκυρίων, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη δύο μέθοδοι σχεδιασμού: σύμφωνα με τη θεωρία οπλισμού αναμονών. Αν ο σχεδιασμός γίνεται σύμφωνα με τη θεωρία αγκυρώσεων, τα εφελκυστικά φορτία στις ράβδους οπλισμού μεταφέρονται στο σκυρόδεμα και εξαρτώνται από την αντοχή του σκυροδέματος. Όταν όμως ο σχεδιασμός γίνεται σύμφωνα με τη θεωρία οπλισμού αναμονών, τότε τα φορτία στις πρόσθετες ράβδους οπλισμού μεταφέρονται στον υφιστάμενο οπλισμό μέσω των ράβδων συμπίεσης. Σε αυτή την περίπτωση ο σχεδιασμός πραγματοποιείται παρόμοια με τον εγκιβωτισμένο οπλισμό. Με τη μέθοδο αυτή, οι υπολογισμοί είναι σύμφωνοι με τον Ευρωκώδικα 2 (EC 2). Τα μοντέλα σχεδιασμού και οι οικοδομικοί κανονισμοί βασίζονται στην παραδοχή ότι η μεταφορά των φορτίων στον φέροντα οργανισμό είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς οπλισμένου σκυροδέματος. Πρέπει επίσης να τηρούνται τυχόν πρόσθετοι εθνικοί κανονισμοί.
Η νέα τεχνική έκθεση TR 069 του EOTA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τεχνικής Αξιολόγησης) "Μέθοδος σχεδιασμού εκ των υστέρων αγκυρώσεων ράβδων οπλισμού (αναμονές) με βελτιωμένη συμπεριφορά συνάφειας-ρηγμάτωσης σε σύγκριση με τον Ευρωκώδικα 2 (EN 1992-1-1)" επιτρέπει τον σχεδιασμό εκ των υστέρων συνδέσεων οπλισμένου σκυροδέματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες δεν χρειάζεται να σχεδιάζονται ως επικαλυπτόμενοι σύνδεσμοι. Η νέα μέθοδος σχεδιασμού TR 069 συνδυάζει τη θεωρία αγκυρώσεων με τη θεωρία αναμονών και καλύπτει το κενό στον έλεγχο για την εκ των υστέρων τοποθέτηση οπλισμού που υπήρχε μέχρι σήμερα.

Ασφαλές και αξιόπιστο

REBAR-FIX

Το λογισμικό διαστασιολόγησης αγκυρώσεων FiXperience παρέχει ασφαλή και αξιόπιστο σχεδιασμό με μεγάλη ευκολία χειρισμού. Με το πρόγραμμα REBAR-FIX μπορεί να γίνει εύκολα διαστασιολόγηση αναμονών οπλισμού για σύνδεση οπλισμένων σκυροδεμάτων ή επέκταση οπλισμού.

FiXperience

sc93-delivery-2