Λήψη λογισμικού FIXPERIENCE

Βελτιώνουμε συνεχώς το λογισμικό μας. Εφαρμόσαμε την πλατφόρμα Microsoft .Net framework 4.6 για υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη ευκολία σας. Έτσι έχουμε γρηγορότερες λήψεις του λογισμικού και των ενημερώσεων και αυξημένη απόδοση στη χρήση του λογισμικού μας. Επιπρόσθετα αναπτύξαμε 3 διαφορετικές επιλογές λήψης του FIXPERIENCE.

1) Εγκατάσταση σε σύνδεση (Απλή έκδοση για προσωπικό υπολογιστή)

Αυτή η έκδοση περιέχει το νέο διαδικτυακό εγκαταστάτη του FIXPERIENCE. Το μέγεθος του αρχείου λήψης είναι μόνο 14 MB. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, το λογισμικό λαμβάνει τα υπόλοιπα αναγκαία δεδομένο από τον εξυπηρετητή (server) της fischer. Αν αποφασίσετε να κατεβάσετε και την ενότητα σχεδίων CAD για χρήση εκτός σύνεσης (offline), το μέγεθος του αρχείου λήψης είναι 540 MB περίπου. Αν η χρήση της ενότητας σχεδίων CAD με σύνδεση (online) σας εξυπηρετεί, προτείνουμε τη λήψη του μικρού αρχείου. Αυτή η λήψη προτείνεται για χρήση σε προσωπικό υπολογιστή που είναι συνδεμένος συνεχώς στο διαδίκτυο.
Λήψη απλής έκδοσης προσωπικού υπολογιστή
 

2) Πακέτο MSI Network για διαχειριστές (Δικτυακή έκδοση)

Αυτή η έκδοση είναι για διαχειριστές δικτύου που μπορούν να χειριστούν την εγκατάσταση στο δίκτυο και τους εξυπηρετητές (servers) τους.
Λήψη δικτυακής έκδοσης
 

3) Εγκατάσταση εκτός σύνδεσης (Έκδοση CD)

Αυτή η λήψη έκδοση περιέχεται την έκδοση για CD, η οποία θα ενημερώνεται όποτε υπάρχει ενημέρωση και στην έκδοση με σύνδεση. Άρα, μπορείτε να το FIXPERIENCE ενημερωμένο ακόμα και για χρήση εκτός σύνδεσης. Αυτή η λήψη προτείνεται για προσωπικούς υπολογιστές που δεν είναι συνδεμένοι στο διαδίκτυο.
Λήψη έκδοσης CD