Η προστιθέμενη αξία που λαμβάνετε από τη fischer

Οι υπηρεσίες μας - Τα πλεονεκτήματα που απολαμβάνετε:

  • Προσωπική τεχνική συμβούλευση από έμπειρους και ιδιαίτερα εξειδικευμένους τεχνικούς και μηχανικούς
  • Δημιουργία προσαρμοσμένων μετρήσεων για αγκυρώσεις, βάσει των στοιχείων που μας δίνετε σχετικά με τις αντιστάσεις κοπής και τις επιδράσεις
  • Βοήθεια στην επιλογή σωστού βύσματος για βελτιστοποιημένες συνδέσεις
  • Επίσκεψη από το τεχνικό τμήμα για δειγματικές τοποθετήσεις, δοκιμές εφελκυσμού και επιτόπια συμβούλευση
  • Τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες στοχευμένες σε συγκεκριμένες ομάδες σχεδιαστών, ερασιτεχνών και εμπόρων
  • Ανάπτυξη εξατομικευμένων λύσεων και συντονισμός με τους φορείς λήψης αποφάσεων
  • Συγκριτικός υπολογισμός και προσδιορισμός των βέλτιστων προϊόντων fischer σε σύγκριση με ανταγωνιστικά προϊόντα
  • Υποστήριξη κατά την επεξεργασία των καταλόγων παρεχόμενων υπηρεσιών
  • Υποστήριξη σε απαιτητικές μετρήσεις βυσμάτων όπως το Dynamik, μετρήσεις πυροπροστασίας, εφεδρικά συστήματα κ.α.

στοιχεία επικοινωνίας fischer


fischer ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ

17ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας & Ρούπελ 6

14564 Κηφισιά

Τηλ.: +30 210 2838167
Fax: +30 210 2838169