Αναλαμβάνουμε ευθύνη

«Μέσω της ενεργούς διαχείρισης του περιβάλλοντος, συνεισφέρουμε στο να παραμείνει το περιβάλλον υγιές για εμάς και τις μελλοντικές γενιές.» Είτε για πλαστικά, μεταλλικά ή χημικά συστήματα στερέωσης οι ερασιτέχνες και οι επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο βασίζονται στα καινοτόμα προϊόντα, συστήματα και υπηρεσίες της fischer.

Η fischer είναι ο ιδανικός συνεργάτης των πελατών, παγκοσμίως, μέσω της ανάπτυξης άψογων προϊόντων και υπηρεσιών προσανατολισμένων στις ανάγκες της αγοράς και βελτιώσεων σε όλους τους τομείς .
Οι διαδικασίες μας βασίζονται σε ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης στο πρότυπο DIN EN ISO 9001:2008 και περιγράφονται στο πρότυπο DIN EN ISO 14001:2005.
Οι εταιρικοί στόχοι βασίζονται στις πολιτικές διαχείρισης και επιτυγχάνονται μέσω του συστήματος διαδικασιών fischer ProzessSystem, όπως για παράδειγμα:

  • Συνεχής βελτίωση
  • Ικανοί συνεργάτες
  • Ισχυρές διαδικασίες
  • Αρχές ελαχίστων αποθεμάτων (Just-in-Time)

Χρονολόγιο των μέχρι σήμερα περιβαλλοντικών μέτρων που έχουμε υιοθετήσει

1953
Ανακύκλωση πλαστικών υλών
1977
Χωριστή συλλογή χαρτονιών
1981
Αποθήκευση ψυχρού νερού ως πηγή θερμότητας για τις αντλίες θερμότητας - Νέα έρευνα της fischer πάνω στις αντλίες θερμότητας, Διαχείριση θέρμανσης κτιρίων μέσω αντλιών θερμότητας
1985
Αντικατάσταση όλων των μετασχηματιστών που ψύχονται με πολυχλωριωμένο διφαινύλιο
1989
Εγκαινίαση θέσης υπευθύνου για το περιβάλλον
Ηχομονωτικά μέτρα
Επεξεργασία δεδομένων κλιματιστικών μονάδων ανάκτησης θερμότητας
Διαχωρισμός των αποβλήτων σε όλους τους τομείς
1992
Επεξεργασία μετάλλου: Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων
1997
Περιβαλλοντική πιστοποίηση ISO 14001
2000

Αντικατάσταση υφιστάμενων κανονισμών λειτουργίας μονάδων με σύγχρονους και αποτελεσματικούς κανονισμούς. Ολοκλήρωση κτιριακών αυτοματισμών

2004
Νέα γεννήτρια ψύξης στις εγκαταστάσεις στο Tumlingen
2006
Tumlingen: Ύδρευση ψυχρού νερού - Αντικατάσταση των αντλιών ψύξης νερού με νέες, πιο αποτελεσματικές, Horb: Επέκταση παραγωγής ψύξης: Σύστημα ψύξης με λειτουργία αντλίας θερμότητας
2008
Tumlingen, Νέο συνεργείο οχημάτων2010
Tumlingen, Εκσυγχρονισμός συστήματος θέρμανσης: Ολοκλήρωση της ενεργειακής μελέτης, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης περαιτέρω δυνατοτήτων, και απόφαση για τη μελλοντική φιλοσοφία θέρμανσης στις εγκαταστάσεις στο Horb, Μελέτη συνολικής διασύνδεσης ενεργειακών συστημάτων: Εκπόνηση σχεδίου για το μακροπρόθεσμο και διαρκή ενεργειακό εφοδιασμό.
1970
Συλλογή πηγαίων αντί πόσιμων υδάτων για σκοπούς ψύξης
Δεξαμενές ψυχρού νερού χωρητικότητας 1.000 m³ ως ενεργειακά αποθετήρια
1979
Τήρηση ημερολογίου ειδικών αποβλήτων
1983
Πλαστικά χρώματα απαλλαγμένα βαρέων μετάλλων
Αξιοποίηση θερμικών αποβλήτων, Παραγωγή πεπιεσμένου αέρα
1987
Λάδια μηχανών χωρίς χλώριο
Επεξεργασία μετάλλων με διαδικασία ανάκτησης θερμότητας
Δεξαμενή αποθήκευσης υλών επικίνδυνων για το νερό
1990
Αλλαγή χρήσης πρωτογενούς ενέργειας από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο
Δεξαμενή αποθήκευσης καύσιμων υγρών
1993
Διαχωριστήρες λαδιού στα πλυντήρια οχημάτων
1998
Νέο φωτοβολταϊκό σύστημα στις εγκαταστάσεις στο Denzlingen
2001
Νέα συστήματα αυτοκινήτων από τη fischer
Αποθετήριο ψυχρού νερού, Πύργος ανοιχτής ψύξης, Αξιοποίηση θερμικών αποβλήτων στη βιομηχανική ενδοδαπέδια θέρμανση, Τροφοδοσία των θερμικών απόβλητων συμπιεστή στο δίκτυο θέρμανσης, Σύνδεση με τους κτιριακούς αυτοματισμούς
Βάση ενεργειακών δεδομένων
2005
Tumlingen: Εκσυγχρονισμός επεξεργασίας πλαστικών
Βελτιστοποίηση του συστήματος ψύξης για χρήση θερμότητας αποβλήτων
Αποκεντρωμένες μονάδες εξαερισμού οροφής με συστήματα ανάκτησης θερμότητας
2007
Tumlingen: Μετατροπή τροφοδοσίας νερού ψύξης και κατεργασίας νερού
Αποδοτική χρήση της θερμότητας που εκλύεται στην αίθουσα KMT (βιομηχανική ενδοδαπέδια θέρμανση) - Horb: Παραγωγή κλιματισμού: Ανταγωνιστικός σχεδιασμός στα συστήματα ψύξης - Denzlingen: Επέκταση παραγωγής ψύξης
2009
Οργανικά βύσματα - η UGf παρουσιάζει για πρώτη φορά στην έκθεση FAKUMA στο Friedrichshafen το πρωτότυπο ενός «οργανικού βύσματος» στο
περίπτερο της fischer: Εγκατάσταση μικρής μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας
Νέο κέντρο ηλεκτρονικού υπολογισμού "Green IT"
2011
Tumlingen, Εκσυγχρονισμός συστήματος θέρμανσης: Εκτέλεση σε δύο φάσεις κατασκευής (Φάση 2 το 2012)
EPD (Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος) για προϊόντα EWI