Βιωσιμότητα

Ο όμιλος επιχειρήσεων fischer αναλαμβάνει ενεργά τις κοινωνικές του ευθύνες. Οι βασικές αρχές που παρουσιάζονται εδώ, είναι καταγραμμένες στη δήλωση αποστολής της fischer και λαμβάνουν υπόψη τους οικονομικές, κοινωνικές και οικολογικές πτυχές. Η fischer σχεδιάζει την οικονομική ανάπτυξη με μακροπρόθεσμους και βιώσιμους στόχους που δεν μπορούν να αντιτίθενται στα συμφέροντα της κοινωνίας.

Η δήλωση αποστολής της fischer ρυθμίζει τις σχέσεις με όλες τις ομάδες προσώπων, που επηρεάζονται από τις δραστηριότητες της εταιρείας (stakeholders), και τη φιλοσοφία της διαχείρισης. Παρέχει επίσης το πλαίσιο διεξαγωγής των οικονομικών συναλλαγών. Αυτό περιλαμβάνει την έμπιστη συνεργασία, αξιόπιστες και συνεπείς δράσεις, αμοιβαία εκτίμηση, αμοιβές ανάλογες με τις επιδόσεις, μορφές οργάνωσης και μεθόδους εργασίας προσανατολισμένες στο μέλλον, ενεργή επικοινωνία με το κοινό και τον Τύπο, τήρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων προσώπων - το οποίο η fischer απαιτεί και για τα δικά της δικαιώματα - και ενεργό συνεργασία σε κατάλληλες επιτροπές, νομικά πρόσωπα και σε ενώσεις.

Η fischer δραστηριοποιείται ενεργά για την προστασία του περιβάλλοντος εδώ και δεκαετίες. Αυτό περιλαμβάνει τις εταιρικές διαδικασίες, αλλά και την έρευνα και την ανάπτυξη προϊόντων οικονομικών σε κατανάλωση πόρων.

Εκτός από την επαγγελματική κατάρτιση εντός της εταιρείας, η fischer συμμετέχει σε μεγάλο βαθμό σε εξωτερικά προγράμματα εκπαίδευσης. Προωθούνται οι ίσες ευκαιρίες εντός της εταιρείας και η ισορροπία μεταξύ εργασίας και οικογένειας. Η ασφάλεια στην εργασία και η προστασία της υγείας των εργαζομένων αποτελούν βασικές προτεραιότητες.

Στο πλαίσιο των οικονομικών της δυνατοτήτων, η fischer υποστηρίζει κοινωνικές, πολιτιστικές και αθλητικές πρωτοβουλίες και ενώσεις, οι οποίες εναρμονίζονται με τους στόχους και τις αξίες της.

Πληροφορίες για την Πολιτική Διαχείρισης του Ομίλου Επιχειρήσεων fischer μπορείτε να βρείτε εδώ.

Τα πρότυπα ποιότητας της fischer - για τον κόσμο των συστημάτων στερέωσης

Τα πρότυπα ποιότητας της fischer - για τον κόσμο των συστημάτων στερέωσης

Είτε για πλαστικά, μεταλλικά ή χημικά συστήματα στερέωσης οι ερασιτέχνες και οι επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο βασίζονται στα καινοτόμα προϊόντα, συστήματα και υπηρεσίες της fischer.

Αναλαμβάνουμε ευθύνη

Αναλαμβάνουμε ευθύνη

Για το περιβάλλον και τους ανθρώπους. - «Μέσω της ενεργούς διαχείρισης του περιβάλλοντος, συνεισφέρουμε στο να παραμείνει το περιβάλλον υγιές για εμάς και τις μελλοντικές γενιές.» Είτε για πλαστικά, μεταλλικά ή χημικά συστήματα στερέωσης οι ερασιτέχνες και οι επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο βασίζονται στα καινοτόμα προϊόντα, συστήματα και υπηρεσίες της fischer.