fischer consulting

Η fischer Consulting είναι μια διεθνής εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων, η οποία προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικής σε εταιρείες, οργανισμούς και κρατικές αρχές, στις τοπικές αγορές τους, σχεδιάζοντας τις διαδικασίες τους και εφαρμόζοντας τις αρχές της Λιτής Διαχείρισης (Lean Management).

Προσφέρουμε στους πελάτες μας πλήρη συμβουλευτική διαδικασιών σε ολόκληρη την αλυσίδα προστιθέμενης αξίας - όχι μόνο στην παραγωγή αλλά και στις έμμεσες, διοικητικές τους λειτουργίες. Η ολοκληρωμένη μας προσέγγιση υποστηρίζει τους πελάτες και τους συνεργάτες μας στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, καθώς και στο να λειτουργούν όσο το δυνατό πιο αποδοτικά και χωρίς σπατάλες.