Όμιλος επιχειρήσεων fischer

Σήμερα, η fischer είναι μια διεθνής επιχείρησης που αποτελείται από τέσσερεις τομείς δραστηριοποίησης: συστήματα στερέωσης, συστήματα αυτοκινήτων, fischertechnik (παιχνίδια κατασκευών) και υπηρεσίες συμβουλευτικής διαδικασιών. Η εδώ και δεκαετίες συνεχής και επιτυχής ανάπτυξη καθώς και η ηγετική μας θέση στην αγορά των συστημάτων στερέωσης οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος στη δεξιότητά μας να καινοτομούμε. Αντιλαμβανόμαστε την καινοτομία με την έννοια της διαρκούς ανανέωσης. Η ανανέωση δεν περιορίζεται μόνο στα προϊόντα μας. Επιπλέον, ελέγχουμε καθημερινά πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις τεχνικές διαδικασίες, την οργάνωση και τις επιχειρηματικές διαδικασίες μας και πώς μπορούμε να αποφεύγουμε σπατάλες υλικών, έτσι ώστε να δημιουργούμε μεγαλύτερη αξία για τους πελάτες μας και την εταιρεία μας.

Είμαστε μια οικογενειακή επιχείρηση, η οποία διευθύνεται από ένα μέλος της οικογένειας Fischer. Βλέπουμε σ' αυτό πολλά οφέλη. Για εμάς το μέτρο όλων των πραγμάτων είναι οι πελάτες μας και οι ανάγκες τους, καθώς και οι συνεργάτιδες και συνεργάτες μας, όχι οι μέτοχοι και η τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων. Οι σκέψεις και οι πράξεις μας είναι προσανατολισμένες προς μακροπρόθεσμους στόχους. Διαδικασίες σύντομης λήψης αποφάσεων μας βοηθούν να αντιδρούμε γρήγορα και ευέλικτα σε μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Στη δήλωση αποστολής μας, έχουμε ορίσει τις αξίες, οι οποίες είναι δεσμευτικές για όλους όσους εργάζονται στην εταιρεία και οι οποίες καθορίζουν τον τρόπο δράσης μας για την επίτευξη των στόχων μας: καινοτομία, υπευθυνότητα, σοβαρότητα. Αυτές και η διαδικασία της συνεχούς βελτίωσης απαιτούν εξειδικευμένο και επιχειρηματικό πνεύμα από την πλευρά των συνεργάτιδων και συνεργατών μας. Οι συνεργάτιδες και οι συνεργάτες μας, όχι ο εξοπλισμός και τα μηχανήματά μας, είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο που διαθέτουμε. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επενδύουμε σημαντικά σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και σε προγράμματα επιμόρφωσης.

Συστήματα στερέωσης

Συστήματα στερέωσης

Ο Πυρήνας και το επίκεντρο της fischer είναι τα συστήματα στερέωσης. Αυτό είναι η ιδιαίτερη ικανότητά μας. Με πάνω από 14.000 κωδικούς προϊόντων, προσφέρουμε λύση σε κάθε πρόβλημα στερέωσης.

fischer automotive systems - συστήματα αυτοκινήτων

fischer automotive systems - συστήματα αυτοκινήτων

Η fischer automotive systems είναι ένας κορυφαίος προμηθευτής ολοκληρωμένων υπηρεσιών (Full Service Supplier) για λύσεις καμπίνας αυτοκινήτων, που προσφέρουν στον οδηγό και τους συνεπιβάτες μια πραγματική εμπειρία άνεσης.

fischertechnik και fischerTiP

fischertechnik και fischerTiP

Οι συλλογές της fischertechnik είναι κλασικές στον τομέα των παιχνιδιών κατασκευών. Αυτό το παιχνίδι ποιότητας, κατασκευασμένο στη Γερμανία με το σήμα "Made in Germany", βρίσκει λάτρεις σε όλο τον κόσμο.

fischer consulting

fischer consulting

Η fischer Consulting είναι μια διεθνής εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων, η οποία προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικής σε εταιρείες, οργανισμούς και κρατικές αρχές, στις τοπικές αγορές τους, σχεδιάζοντας τις διαδικασίες τους και εφαρμόζοντας τις αρχές της Λιτής Διαχείρισης (Lean Management).